Aktuálně

22. 10. 2020

Armáda ČR musí být zárukou bezpečnosti našich občanů při krizových situacích. Zásadní je obrana naší vlasti, nikoli účast na kriminálních taženích paktu, počínaje Jugoslávií, přes Afghánistán a Irák až po Sýrii.

19. 10. 2020

Vláda v době krize ustoupila výtkám opozice i dalších nátlakových skupin. Zvolnila opatření, uspokojila hokynáře i velkokapitál.

Riskovala se životy našich občanů. To potvrzují současná čísla nakažených.

16. 10. 2020

Schválíme ta opatření, která poslouží zájmům českých lidí, jejich bezpečnosti, zdraví a zlepšení jejich životní úrovně. Nepodpoříme však, aby se ztráty velkokapitálu hradily z kapes pracujících!

1. 10. 2020

Blížící volby vyvolaly aktivitu politických stran. KSČM nevyjímaje. To je bezpochyby dobře, protože další volební neúspěch KSČM v řadě by jen potvrdil nežádoucí trend. Je však KSČM pro voliče čitelnou stranou? To si nejsem moc jist.

15. 5. 2020

Podle pravicové mantry je prý stát nejhorší hospodář. Omezuje kreativitu podnikatelů, omezuje jejich potenciál nadbytečnými administrativními úkony. Namátkou vzpomeňme zmiňovanou EET či daňová hlášení. Často slýcháme, že soukromý sektor je hnacím motorem celého hospodářství a na něm pak parazituje stát svými byrokratickými „výmysly“.

11. 5. 2020

Virová pandemie a na ni navazující mimořádný stav vyhlášený vládou, zamezil manifestačnímu uctění 75. výročí osvobození naší vlasti Rudou armádou. Proto se OV KSČM Praha 8 rozhodl pro individuálnější formu. V den zahájení pražského povstání, tedy 5. května, delegace OV Praha 8 a řada soudružek a soudruhů položila květy při vzpomínkovém setkání na Kobyliské střelnici.

28. 4. 2020

22.dubna 2020 se dožil 100 let  dlouholetý člen strany, soudruh PaeDr. Alexander Venglář. Soudruh Venglář se za války angažoval v protifašistickém odboji v továrně Jawa, kde se spojili s ilegální skupinou Pankrác – Vozovna. Po jeho zatčení a následných výsleších v Pečkově paláci prošel věznicí na Pankráci a byl vězněn v koncentračních táborech v Terezíně, Osvětimi a Buchenwaldu.

6. 4. 2020

Městská část Praha 6                                           

Mgr. Ondřej Kolář, TOP 09

Čs. armády 23

160 00  Praha 6

V Praze dne 6. dubna 2020

 

Pane starosto Koláři,

3. 4. 2020

Prostředník radnice Prahy 8 vyjednával pro sebe a člena rady Prahy 8 podíl ze zakázky na dezinfekci veřejných prostor, jak zjistil a zveřejnil reportér J.

3. 4. 2020

Dnes, 3. dubna 2020, když jsou kvůli zákazu shromažďování během pandemie koronaviru prázdné ulice, nechala radnice Prahy 6 odstranit sochu maršála Koněva, která symbolizuje naši vděčnost Rudé armádě za osvobození Československa v pětačtyřicátém roce.

Stránky