Pietní akce u příležitosti Pražského povstání

13. 5. 2021

Ve středu 5. května, v den vypuknutí Pražského povstání, uspořádal OV KSČM Praha 8 několik pietních akcí. Ve spolupráci s OV KSČM Praha 7 jsme dopoledne položili tradičně květiny u památníků padlých u mostu Barikádníků, a to jak na straně Prahy 7, tak u památníku na druhé straně ulice Nová Povltavská (to je již Praha 8), poblíž ulice V Holešovičkách. Jedná se o místa, která jsou MHD obtížně přístupná, proto byla naše účast skromná. Domnívám se, že musíme změnit formu organizace účasti a ustanovit delegaci obvodního výboru, která by se na tato místa dopravila individuálně autem. Pak následovalo položení kytice u památníku padlých v Draháni v Čimicích. Toho se ujala 61. ZO s. Nejedla a budiž jim za to dík. Též byla položena kytice u vjezdu do Grábovy vily v Povltavské, kde je umístěna pamětní deska padlého patnáctiletého chlapce. Odpoledne jsme se tradičně sešli ve velmi slušném počtu na Kobyliské střelnici. Krajský výbor zde zastupoval s. Pázler. S. Kopal pronesl krátký proslov, byly položeny kytice OV i KV a každý jednotlivý člen položil rudý karafiát. Pravda, na některé se bohužel nedostalo, ale jako důležitější vidím velmi slušnou účast. 58. ZO zastoupená s. Pilným položila květiny u památníku na Čimické, poblíž Čimického háje. I jim budiž za to dík. OV KSČM Praha 8 byl též zastoupen v neděli, 9. května, na pietní akci na Smíchově, kde byl desetiletí umístěn sovětský tank, a na pietní akci na Olšanském hřbitově. Děkuji všem, kteří se zúčastnili těchto akcí pořádaných jak OV, tak KV, a též oslav 1. máje na Střeleckém ostrově, protože nyní, kdy dochází k bezprecedentnímu zkreslování dějin, je nesmírně důležité NEZAPOMENOUT. To, co se nyní odehrává na české politické scéně, je nebezpečné, a dějiny varují. Rok 1938 je mementem. Co následovalo, víme všichni…

Fotogalerie

Autor: 
Vladislav Kopal, předseda OV KSČM Praha 8 foto: J. Nejedlo
Zdroj: 
OV KSČM Praha 8