volební program

1. 9. 2022

Komunální politika není o ideologiích, ale o odhodlání pracovat pro svůj obvod. Nelhat, neslibovat nesplnitelné.

Proto chceme poctivě prosazovat těchto osm kroků:

1. Opravit nevyhovující obecní byty na Praze 8 tak, aby opět sloužily k nájemnímu bydlení obyvatelům Prahy 8.

2. Ve vhodných lokalitách zahájit výstavbu družstevních bytů, ve spolupráci s MHMP obnovit výstavbu dostupných startovacích bytů.

3. Dokončit pražský okruh a tím vyvést tranzitní dopravu nejen mimo náš obvod, ale i mimo Prahu jako celek. Hra s pozemky pro okruh, trvající dvacet let, už nesmí dál poškozovat životní prostředí obyvatel Prahy 8.

4. Rozšířit počet zdravotnických zařízení zejména následné péče a vybudovat finančně dostupnou LDN pro obyvatele Prahy 8.

5. Chceme podporovat občany, samosprávy a spolky při zkrášlování svého okolí a podporovat projekty občanů vzešlé z participativního rozpočtu.

6. Usilovat o větší podporu všech druhů školství, volnočasových aktivit a veškerých kulturních a společenských organizací a oddílů v Praze 8.

7. Pro vyšší bezpečnost posílit počty strážníků v ulicích a tím eliminovat i sociálně patologické jevy. Chceme prosadit zklidnění dopravy u škol a školek jak dopravními opatřeními, tak i dozorem v exponovaných časech.

8. Budeme podporovat vznik dalších sportovišť a areálů nejen pro mládež ale i pro seniory.

Víme co, víme jak. Teď a tady.

Volte KSČM v Praze 8, volte číslo 10.

Autor: 
OV KSČM Praha 8
Zdroj: 
OV KSČM Praha 8