Aktuálně

15. 9. 2023

Když jsem si před časem v Naší pravdě vyměnil s Mirkem Prokešem názor na současné Sudetoněmecké krajské sdružení a jeho 73. sjezd, nečekal jsem takovou odezvu, a to i z toho důvodu, že lidí, které to zajímá, zřejmě nebude mnoho a pamětníků je již ještě méně. Jsem upřímně rád, že jsem se mýlil.

15. 9. 2023

To, že současné vedení státu se stále více vzdaluje pojmu DEMOKRACIE, je zřejmé. Duchovní Otec Pětipracky (5P), soudce Rychetský, musí mít dobrý pocit, jak dobrou práci odvedl. Tak si prosím ono zprznění demokracie rekapitulujme.

17. 8. 2023
Báseň Marie Veselé věnovaná všem mírovým hnutím proti vojenským základnám a radaru
 

Vím, že i tam

po modrém blankytu

bělavé páry hynou

a lehounký větřík

si s nimi hraje –

když neubráníme si zemi,

neubráníme si

ani ten malý bod,

vždyť zrada zraje.

 

Vy oblaka, co zemi objímáte,

11. 8. 2023

V posledním červnovém čísle Naší pravdy se otázkou měnové reformy v roce 1953 fundovaně zabývá Jaroslav Šulc, který na základě faktů uvádí důvody této operace a píše, v jakých podmínkách a za jakým účelem byla provedena. V závěru připomněl všelijakým těm pisálkům, že současní mocní ožebračili po roce 1989 lidi bez výměny peněz nejméně dvakrát.

11. 8. 2023

Dalo se to očekávat, že k 120 výročí narození a 80 let od smrti Julia Fučíka se opět jako vždy při takovýchto příležitostech ozvou ty nejodpornější hyeny z české novinářské žumpy. To si přece nemohou nechat ujít plivnout na život a dílo statečného člověka na rozdíl od nich skutečného novináře autora světoznámé Reportáže psané na oprátce.

20. 6. 2023

Jak jinak nazvat vystupování ministra a dalších českých prosudeťáckých aktivistů na sudetoněmeckém sjezdu v německém Řezně.

12. 5. 2023

uspořádal obvodní výbor KSČM v Praze 8 tradiční pietní shromáždění na Kobyliské střelnici. Sešli jsme se zde v důstojném počtu a po krátkých projevech s. V. Kopala a s. P. Balvína položili účastníci květiny u pamětních desek se jmény zavražděných vlastenců.

12. 5. 2023

vypuklo Pražské povstání, přišli k předpolí mostu Barikádníků na pravém břehu Vltavy pražští komunisti, aby vzpomněli na oběti povstání i na ty bojovníky z barikád, kteří se dočkali osvobození od německých fašistů. Položili květiny u Pomníku padlým při obraně tehdejšího Trojského mostu a u Pomníku pražských barikádníků se sochou od J. Malejovského.

5. 5. 2023

Není dne, aby nás média neděsila. Většinou se jedná o to, jak ještě víc utáhnout lidem kohouty. Zejména střední vrstvě, seniorům, nemocným, nízkopříjmovým rodinám. O bohatých se ale nemluví vůbec. Například progresivní daň je stále tabu. Existuje přece známá teze pravice, že lidi nelze trestat za to, že jsou úspěšní a proto bohatí.

15. 4. 2023

Celý kruh zla, tvořený vládou, Poslaneckou sněmovnou, Senátem, Ústavním soudem, a při prozatím nejasné roli prezidenta Pavla, opět šátrá lidem po kapsách. Co mám na mysli? Ministrem Stanjurou avizované nestydaté zvýšení ceny vodného a stočného, tedy ze stávajících 10 % na pětikoaličních 21 % DPH.

Stránky