Vystoupení Vojtěcha Filipa na 5. zasedání ÚV KSČM 17. prosince 2016

17. 12. 2016

Soudružky a soudruzi,

považuji za potřebné vymezit velmi přesně úkoly dnešního zasedání. Cílem je posoudit vyhodnocení voleb do krajů a Senátu v říjnu letošního roku na základě zadání, které učinilo říjnové zasedání pléna ÚV. Uložilo detailně se zabývat podílem všech organizačních jednotek strany, a to jak ve formách tak obsahu volební kampaně, jejího provádění a dopadu na veřejnost. Z toho pak musíme vyvodit závěry pro lepší nastartování naší práce ve volebním roce 2017. Máme proto před sebou i návrhy rámcového plánu volební kampaně a metodiky, harmonogram úkolů, volební teze a úkol, který musíme splnit ve volebním senátním obvodu Most. Samozřejmě nesmíme zapomenout ani na věci, které jsou pro stranu na konci roku důležité, ať už je to financování strany, směrnice pro přijímání darů o novele zákona, ale také na to, že budeme potřebovat dopracovat některé organizační záležitosti.

Co považuji za potřebné je, že pokud chceme udělat rozhodnutí, musíme mít na paměti, v jaké politické situaci se nacházíme. Dovolte mi krátce charakterizovat zahraničně politickou situaci. Ta je chaotická a základním hodnocením je její nepředvídatelnost. A to zejména v řešení ať už o půl roku starého Brexitu nebo zvolení příštího amerického prezidenta Trumpa. Ani po půl roce nevíme, jakým způsobem se bude vyvíjet vystoupení Velké Británie z EU, kolik budeme muset změnit věcí, aby tam naši lidé mohli pracovat, nebo měli pracovní povolení nebo zda budou muset odejít. V případě zvolení pana Trumpa se těžko dovíme realitu, protože tu nemáme objektivní názor na to, co se vlastně ve Spojených státech stalo a jaký bude další vývoj vztahu mezi USA, Ruskou Federací, jaký bude vývoj v NATO apod.

Nepředvídatelnost těchto řešení samozřejmě neznepokojuje jen nás, ale celý svět. Vnitropolitická situace pak připomíná rok 1991-92. To je přeskupování politických sil. Vznikla politická strana Realisté, vznikají ustavující orgány. Připomíná mi to Realistický blok, který propagoval Miloš Zeman, když my jsme založili v roce 1991 pro volby 1992 Levý blok. Miloš Zeman tenkrát odešel do sociální demokracie, stal se jejím předsedou, tuto stranu posílil. My jsme po peripetiích roku 1993-94 v roce 1996 kandidovali jako samostatná politická strana a znovu jsme upevnili vlastní postavení.

Musím říct, že i podobné metody jsou vedeny k tomu, co se odehrává – ať již jde o kroměřížskou výzvu, která je vedena lidmi, kteří nebyli nikým zvoleni, propadli ve volbách, ale přesto se jako skupina nátlaku snaží vytvořit prostředí, které by změnilo politickou mapu České republiky. A to změnilo tak, že bude v neprospěch politických stran, které jsou nalevo politického spektra.

Abychom my udrželi své nejsilnější postavení nejen  levicové opozice a levicové politické strany, která má ambici ovlivňovat život společnosti. Od nás je očekávána mezi lidmi jasná politika, jednotný postup a řešení životních problémů pracujících. Jsem přesvědčen, že IX. sjezd na tyto otázky dal odpověď, a to v 9 prioritách, které schválil. Ale co se odehrává? My o těch prioritách moc nemluvíme a místo toho některé organizační jednotky nemají jasno v tom, jak dál postupovat. A to nejen kvůli tomu, jakým způsobem dopadly krajské a senátní volby. Zřídili jsme ideologické oddělení, ale zatím nenaplnilo očekávání. Je to o to větší problém, že pod vlivem médií, která vysvětlují zřízení ideologického oddělení jako návrat do minulosti, jsme také vnímáni a byli jsme tak vnímáni i ve volbách. Jsem přesvědčen, že je potřeba respektovat sjezd, jeho výsledky, nepolitikařit, ale plnit jeho závěry.

My jsme měli v minulosti od r. 2012 182 krajských zastupitelů. Máme jich 90. Počet těch, kteří reprezentují stranu, se na úrovni krajů snížil na polovinu. Často jsem slyšel, že krajští zastupitelé jsou novou tváří strany. Ano, byl jsem o tom také přesvědčen, a musíme si říci, jestli se nám podařilo prezentovat nové tváře strany. Musím říct, že jsem na každém VV projednával, a teď to projednává Josef Skála, mediální prezentaci vedení strany, poslaneckého klubu, senátorů, europoslanců a krajských zastupitelů. Ty dokumenty jsou přístupné. Ale nezlobte se na mě, každý VV jsme konstatovali, že mediální prezentace těch 182 lidí je nedostatečná a že někteří lidé, byť odvádějí dobrou práci, jí neumějí prezentovat v médiích. Promarnili jsme šanci, kterou jsme v roce 2012 měli. To se také projevilo na výsledku. Můžeme to ukázat na konkrétních příkladech. Mohu uvést jména, čísla atd. Těžko může někdo vinit jen Jiřího Dolejše, který řídí volby od sjezdu, že konkrétní krajský zastupitel měl v roce 2012 1.516 preferenčních hlasů a v roce 2016 skončil se 460. Nevím, jestli je to odpovědnost vedení strany, předsedy, místopředsedů, předsedy krajského výboru, nebo toho konkrétního zastupitele, který působil v té konkrétní funkci. A stejně tak můžeme hodnotit nedostatečné některé kroky, které jsme udělali.

Pokusili jsme se s velkými potížemi, ne všichni to byli schopni splnit, dát na naše kandidátní listiny i ty, kteří nám ve volbách ubírali hlasy a mandáty. Středočeský kraj vyšel vstříc Komunistické straně Československa a dal dva kandidáty na kandidátní listinu do kraje. Jaká byla odměna za to – zejména u těch, kteří se vždycky KSČ zastávali. Postavili proti nám kandidátku v Praze a my jsme ztratili i kauci – a oni také. To je ten vstřícný postup? Jsem přesvědčen, že není. A že budeme muset udělat kroky, které povedou k tomu, že budeme jednat s těmi, kteří jsou ochotni respektovat postavení KSČM na politické scéně. A nemůžeme ustupovat od toho, že jsme to my, kteří skutečně vytvořili alternativu dalšího politického vývoje v ČR a jsme schopni reprezentovat nejen jiný systém, kterým lze řídit českou společnost, ale že jsme také schopni udělat kroky, které povedou k tomu, že naši stranu stabilizují.

Všichni máte stejnou odpovědnost za jednotu strany, za její jednotné vystupování a za výsledek, kterého můžeme v roce 2017 dosáhnout. Vždycky se ptejme, co konkrétního udělal ten který člen či funkcionář strany pro to, aby strana uspěla nejen ve volbách, ale zejména v získávání autority ve společnosti. A mě mrzí, že místo toho, abychom věděli, kdo je naším politickým protihráčem, kdo je skutečným nepřítelem politiky pro občany, pro pracující, tak se zabýváme spíše politikařením. To je třeba odmítnout.

Jsem přesvědčen, že máme před sebou řadu úkolů. Mluvil jsem o 9 prioritách. Podívejte se, kam směřuje sociální demokracie. K tomu, aby nám znovu odebrala voličský potenciál, náš elektorát, tím, že se přihlásí k věcem, které my máme dlouhodobě v programu. Ať už to je diferenciace daní, obrana pracujících v rámci zákoníku práce a zákona o zaměstnanosti apod. A my budeme místo toho, abychom se snažili každý poctivě prezentovat svoji práci – ať již v Haló novinách, nebo v jiných denících, kdekoliv, kam se dostaneme, že tady KSČM má nějaký konkrétní návrh. Zákon o referendu jsme navrhovali 7x, že několikrát jsme ho podporovali i z jiných dílen.

Když se podíváme na výsledek našich jednání, čeho jsme svědky? Že když udělá Ústecký kraj programovou koalici, tak samozřejmě největší atak na nás je veden z hnutí ANO. Protože jsme s nimi do koalice nešli. A udělali jsme dobře. Nemohli jsme podporovat oligarchickou stranu. To by nás také mohlo stát všechnu autoritu ve společnosti, kterou jsme kdy získali. Jen se zeptejte, co se odehrává např. v Havířově a Karviné. V Havířově, kde máme primátora, sociální demokracie navrhla vypovězení koaliční smlouvy, prý pro nedodržování podmínek z naší strany. A s kým jde do koalice? S ANO. Jenom aby si nahradili bývalé náměstky a členy rady kraje, ze kterého vypadli na základě výsledku voleb. To je jejich jednání. A my se tu budeme dohadovat o tom, jestli jsme dost straničtí, místo toho, abychom jasně prezentovali, že toto je postup, kdy sociální demokracie říká jedno a dělá druhé. To je ukázka politiky, že jsme schopni argumentovat. Kolikrát jsem musel kritizovat soc. dem. v době těch čtyř let koalic? A kolikrát jsem slyšel od konkrétních funkcionářů, abych to nedělal, že jsme v koalici. Ale my jsme v centru v koalici nebyli, museli jsme dělat opoziční politiku. Kdybychom ji nedělali, tak bychom se od sociální demokracie neoddělili. A naše jasné oddělení od soc. dem. je nejen programové, ale také v tom konkrétním jednání. V tom, co říkáme, musíme být také schopni, abychom to také udělali. Nikoli, že o něčem mluvíme a potom děláme pravý opak, jak je tomu zvykem na české politické scéně. Na čem si myslíte, že kolabuje současný politický systém v celé západní Evropě a v Americe? Na tom, že volební sliby se zapomněly okamžitě po volbách. A to je to jediné, co nesmíme nikdy udělat.

Proč si myslíte, že výsledek Brexitu byl tak nebezpečný pro všechny. Přece Cameron říkal, že to má v ruce, že se nemusí bát, že to nařídí a lidé udělají to, co on bude chtít. A že to mediokracie  zvrátí. Nezvrátila. Výsledek voleb v Americe také nezvrátila. Jistě za to prý může Vladimír Putin, ten je jistě velmi mocný a odpovídá za volební systém ve Spojených státech. On jim asi napsal ústavu před těmi x desetiletími, resp. stoletími. V tomto ohledu nám musí být jasno, že nemůžeme podléhat demagogii a přitakávat těm, kteří chtějí rozvrátit stranu. Kolik bylo výpadů v říjnu, kolik nyní. Jsem přesvědčen, že se musíme vrátit k dodržování stanov strany. A ptám se, proč jste mě na Prahu 6 nepozvali? Škoda, že jsem nemohl na OV Praha-východ? Jedině ve chvíli, kdy budeme poctivě pracovat podle stanov strany ve prospěch programu, který schválil sjezd, a budeme jeho výsledky respektovat, můžeme dostát úspěchu ve volbách 2017. Vše ostatní nás může vést jen k tomu, že se oslabíme a nebudeme mít výsledek, který od nás občané očekávají. A lidé očekávají, že budeme dál jednotně akceschopná politická strana, která je skutečnou alternativou vývoje v ČR. Děkuji.

 

Autor: 
Vojtěch Filip, předseda UV KSČM
Zdroj: 
Mediální úsek ÚV KSČM