Je KSČM voličům čitelná?

1. 10. 2020

Blížící volby vyvolaly aktivitu politických stran. KSČM nevyjímaje. To je bezpochyby dobře, protože další volební neúspěch KSČM v řadě by jen potvrdil nežádoucí trend. Je však KSČM pro voliče čitelnou stranou? To si nejsem moc jist.

Jedním ze zásadních problémů je reálná akceschopnost volební základny. Věkový průměr našich členů stále stoupá, a je to důsledek i toho, že se nedaří přijímat nové členy v dostatečném počtu. Je jasné, že se tak musíme zaměřit nejen na levicové voliče jako celek, ale též na tzv. „nespokojené“ občany. Mám na mysli např. ty, kteří se obávají ještě většího odklonu politiky směrem doprava, bojí se ztráty zaměstnání, nemoci či chudoby. Bojí se toho, co už jednou s občany provedly vlády ODS a TOP 09. Tedy bohatí bohatší, chudí chudší. Jména jako pánové Kalousek či Drábek mnoho lidí děsí v noci ještě dnes …

Další frekventovaná otázka. Zaznamenal jsem, že se tu a tam vypouští kontrolní balónky. Sondují reakce na možnost propadu životní úrovně seniorů do bídy. Reagovali jsme na tyto signály? Zná volič náš postoj? Na stranických schůzích můžeme silným hlasem hřímat, notovat si, či vyvolat vášnivou diskuzi. Tak to má být. Ale náš volič chodí po ulici, nesedí tam s námi. On o ničem neví! Musíme přeci umět své názory „prodat“ a když nás budou média blokovat, musíme s nimi na ulici. V médiích je převážně slyšet z úst našich politiků fráze a mnohdy i rozporuplná prohlášení. Jak to ti komunisté vlastně myslí, ptá se pak volič. Neví a proto nás nevolí.

Zná volič naše stanovisko např. k migraci či kvótám? Mávnutím kouzelné hůlky zmizely z médií zprávy o síle migrační vlny, zmizel mj. problém s kamiony v Calais, zmizely protiimigrační nálady v Německu, nelegální tábory ve Francii, mrtví lidé v Británii, války gangů ve Švédsku, atd. A jaké je obecně k této problematice stanovisko KSČM? Většině voličů neznámé. Není to téma, které bychom měli akcentovat? Je to mediálně silná tematika, která zajímá většinu voličů. A ti čekají odpověď. A nedostanou-li ji, nevolí nás ...

A co Evropa? EU ve všech strukturách fatálně selhala. Naše média nic nekomentují. Tak tedy mluvme my, přeci máme v Europarlamentu zástupce. Řekněme lidem, potenciálním voličům, co se v Bruselu vlastně děje a jak se k tomu KSČM staví. Prostě buďme čitelní, aktivní směrem k voličům. Musíme být vnímáni jako strana, která ví co chce a ví jak toho dosáhnout. Musíme umět voliče oslovit stručně ale jasně. Stručnost je v současnosti politický imperativ. Mnoho slov voliče nepřivede, ale jasný a stručně formulovaný volební program s aktuálními tématy může. Buďme proto struční, jasní, prostě čitelní pro každého. Pak máme šanci.

Autor: 
Vladislav Kopal, předseda OV KSČM Praha 8
Zdroj: 
OV KSČM Praha 8