Otevřený dopis k odstranění sochy maršála Koněva

6. 4. 2020

Městská část Praha 6                                           

Mgr. Ondřej Kolář, TOP 09

Čs. armády 23

160 00  Praha 6

V Praze dne 6. dubna 2020

 

Pane starosto Koláři,

se znechucením jsme zaznamenali Vaše bezprecedentní výroky při odstraňování sochy maršála Koněva na obvodě Prahy 6.  Nechceme zde opakovat, proč a kým byla socha vytvořena a postavena. Vzdělaní a soudní lidé to jistě vědí a nevzdělaní hlupáci o to nestojí. Ti potřebují pouze svého krysaře a jeho TOP 09 proto, aby se mohli seřadit do zástupu prostého jakékoliv vlastní myšlenky a vnímajícího zjevná historická fakta, argumenty či poznání jako zbytečnost.

Vy, jako představitel předního pražského obvodu a představitel TOP 09, jste klesl až na samé morální dno.  Výroky o roušce válečného hrdiny jsou pokleslé a svědčí o Vaší nekonečné aroganci spojené s ostudně hlubokou neznalostí historie. To, že jste na MČ použili demokratické principy ke schválení odstranění maršálovy sochy, není dobrý argument. Každý princip je totiž zneužitelný a v tom jste Vy a strana TOP 09, jak vidno, experti.

Opravdovou vůli občanů Prahy 6 by vyjádřilo pouze referendum. Proč jste se jej bál vypsat? Odpověď není složitá. Opovrhujete občany, opovrhujete voliči, opovrhujete naším národem. Byl jste si vědom, že názor zastupitelstva opravdu nepředstavuje většinovou vůli občanů Prahy 6. Konfrontace s reálnými názory voličů se technologům moci   nehodí.  A takové jednání je i lidsky zbabělé. Vy se bojíte nejen názoru svých vlastních občanů, Vy se bojíte i názorů veřejnosti. Vy, jako etalon arogance, jste zneužil vyhlášení mimořádného stavu, který zapovídá shromáždění více než dvou lidí. Proč?  Odpověď je stále stejná. Z obyčejného lidského zbabělství a fanatické nenávisti... 

Opravdu nejsme experti na mezinárodní smlouvy. Ale jsme slušní lidé, občané České republiky, kterým se zásadně příčí vaše uboze pokleslé žerty na adresu ruského maršála, příčí se nám rádoby veselé záběry pohupující se sochy hrdiny uvázaného za krk. Vaše výroky o protestech spodiny jsou nejenom nechutné, ale též morálně zavrženíhodné. Každý slušný člověk musí Vámi jako člověkem i politikem opovrhovat.  Chceme však věřit tomu, že Vy a Vaši soukmenovci z Bratrstva kočičí pracky TOP 09 nejste představiteli většinových názorů občanů Prahy 6.

Zloději kradou pod rouškou noci, za tmy, potichu. Zbabělci na Praze 6 za Vašeho vedení, pane starosto, zneužili naše roušky, naši ochotu respektovat nařízení vlády neshromažďovat se. Zneužili jste i celonárodní atmosféru porozumění ke svým zbabělým partikulárním pletichám.  Nemá smysl činy MČ Praha 6 víc rozebírat. Musíme je pouze odsoudit. Ale nezapomenout.

Jsme přesvědčeni, že nastal čas se lidem, jako jste Vy, konečně postavit. Dát najevo, že  ne všichni jsme nevzdělanci, kterým lze na nos pomocí nedovzdělaných novinářských elévek věšet demagogické bludy. Vy jste z hlediska historie nula a doufáme, že skončíte v propadlišti dějin, ale památka hrdinů 2. světové války bude žít dál. Je totiž v našich srdcích. Jestli to nevíte, pane magistře, tak vojska ukrajinského frontu nade vší historickou pochybnost osvobodila 8 .května 1945 mj. i koncentrační tábor Terezín včetně Malé pevnosti a zachránila tak 20 000 lidských životů.

Jménem všech členů KSČM na Praze 8, jejich sympatizantů, ale i dalších slušných lidí

Vladislav Kopal, předseda OV KSČM Praha 8

Autor: 
V. Kopal
Zdroj: 
OV KSČM Praha 8