Stanovisko Plzeňského KV KSČM ke konání Komunálního kongresu sudetoněmecké národnostní skupiny v Plzni

8. 9. 2016

Na konci tohoto týdne 9. - 11. září 2016 se má v krajském městě Plzni konat Komunální kongres sudetoněmecké národnostní skupiny. Sudetoněmecký landsmanšaft mimo jiné dlouhodobě usiluje o zrušení tzv. Benešových dekretů, získání zabavených majetků a v podstatě tak popírá výsledky II. světové války. Považujeme za alarmující a ostudné, že podobných sešlostí se v minulosti účastnili představitelé České republiky, či měst kde SL podobné sešlosti již realizoval.

Odsuzujeme jednotlivé případy, kdy při odsunu sudetských Němců docházelo k násilí. Samotný odsun obyvatelstva, které se přihlásilo k Hitlerově říši a zradilo tak Československou republiku, však považujeme za zcela adekvátní. Odsun byl výsledkem dohod vítězných mocností v Postupimi. Městský výbor KSČM v Plzni striktně odmítá jakékoliv pokusy o revize důsledků nejhoršího konfliktu v dějinách lidstva znevažující všechny oběti, oběti holocaustu, umučené a popravené v koncentračních táborech a věznicích gestapa.

Městský výbor KSČM v Plzni konání takové akce důrazně odsuzuje!

Připojujeme se ke stanovisku Krajského výboru KSČM Plzeňského kraje:

http://www.kscmplzen.cz/index.php/deni-v-kraji/690-prohlaseni-kv-kscm-plzenskeho-kraje-ke-konani-sudetonemeckeho-kongresu-v-plzni

S pozdravem

Jan Beneš

Autor: 
Jan Beneš
Zdroj: 
Tiskový mluvčí Plzeňského krajského výboru KSČM