Čeká nás hodně práce

8. 3. 2020

Krajská konference KSČM Praha završila v sobotu 22. února 2020 maratón obvodních konferencí v Praze. Současná situace ve straně i ve společnosti, problematika bydlení, zdravotní a sociální oblast, vzdělávání, kultura, doprava a bezpečnost…tato a mnohá další témata rezonovala v diskuzních příspěvcích delegátů. Kritické připomínky, náměty a návrhy, jak zvýšit akceschopnost, zlepšit celkový obraz strany, být vidět, slyšet, mít jasné názory bez uhýbání a lavírování, reagovat včas a jednoznačně, a tím oslovit mladé lidi i další skupiny obyvatel – to jsou požadavky opakovaně zaznívající v diskuzi. Nechyběla ani příprava na sjezd, včetně vyjádření se k sjezdovým materiálům a nutným personálním změnám. Dát příležitost mladým, navázat na vše pozitivní a vykročit dopředu, to je naléhavý vzkaz pro současnost i do budoucnosti. Velká část účastníků konference apelovala na potřebu soustředit se na současné problémy, které pálí občany. Zároveň však také ostře se vymezit proti současnému antikomunismu a proti přepisování historie, které má vymazat paměť národa. Pražská konference jednoznačně odmítla lži a falzifikaci dějin ze strany některých politiků, médií a samozvaných chvilkařských „strážců demokracie“. Svůj postoj vyjádřili, mimo jiné, i schválením závěrečného prohlášení.

 

Prohlášení účastníků krajské konference KSČM Praha

   My, účastníci krajské konference KSČM Praha protestujeme proti lživému výkladu dějin, kterého jsme v poslední době svědky stále častěji. Zvlášť výrazně se tato falzifikace projevuje v dějinách 20. století při objasňování příčin, průběhu a výsledků 2. světové války a v hodnocení let následujících.

   Ve jménu milionů nevinných obětí této nejstrašnější války v dějinách lidstva, ve jménu zavražděných, popravených a umučených protifašistických bojovníků, ve jménu těch, kdo padli na frontách v bojích za mír, odmítáme nehorázné lži směřující v prvé řadě proti těm, kdo přinesli oběti největší, proti Sovětskému svazu a Rudé armádě.

   Odmítáme usnesení Evropského parlamentu „o významu evropské paměti pro budoucnost Evropy“ přijaté v září 2019, které v zapříčinění války staví na roveň Německo a Sovětský svaz a usiluje o zneplatnění výsledků a závěrů Postupimské konference. Toto usnesení nerozlišuje mezi komunistickou a nacistickou ideologii a socialistickým a nacistickým režimem. Zároveň nabádá k politickým zásahům do výuky na školách a k likvidaci památníků osvoboditelů.

   Odsuzujeme také bezprecedentní útoky politiků a médií v České republice. Konkrétně snahu radnice Prahy 6 o odstranění pomníku maršála I. S. Koněva, odpor pražského primátora Zdeňka Hřiba (Piráti) vrátit desku vděčnosti Rudé armádě za osvobození Prahy na Staroměstskou radnici či jeho provokaci, kdy tentýž primátor navrhuje přejmenovat náměstí Pod kaštany v Praze 6, kde sídlí velvyslanectví Ruské federace, na náměstí Borise Němcova, rozhodnutí zastupitelstva městské části Praha Řeporyje na podnět starosty Novotného (ODS) postavit pomník vlasovcům, to všechno je plivnutím do tváře těm, kdo položili své životy, abychom my mohli žít.

    Stejně tak je hrubou urážkou záměr postavit symbol pobělohorské násilné rekatolizace a ponížení českého národa - Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí, v blízkosti pomníku Mistra Jana Husa, kterého katolická církev nechala upálit, v místech, kde bylo v roce 1621popraveno 27 českých pánů.

   Tito falzifikátoři dějin vyvolávají vášně a nenávist a podněcují vandaly hanobící pomníky rudoarmějcům v městech a obcích po celé zemi a nabádají k jejich likvidaci. Převracejí nejsvětější lidské hodnoty, pravdu vydávají za lež a lež za pravdu, hrdiny za vrahy a vrahy za hrdiny.

Jednoznačně proto odsuzujeme tyto činy, které mají přispět ke ztrátě paměti národa a jež přispívají k eskalaci násilí, ohrožení bezpečnosti i míru.

Autor: 
Marta Semelová, předsedkyně krajského výboru KSČM Praha
Zdroj: 
KV KSČM Praha