Vzpomínka na Kobyliské střelnici

12. 5. 2019

   Obvodní výbor KSČM Praha 8 uspořádal 9. května pietní vzpomínku na Kobyliské střelnici, tedy na místě, kde byli za okupace hitlerovským Německem popravováni čeští vlastenci, odbojáři, kteří aktivně bojovali proti fašismu, ale i lidé, kteří jen nesouhlasili s okupací nebo schvalovali atentát na Reinharda Heydricha. Mezi zavražděné patřili také atlet Evžen Rošický, spisovatel Vladislav Vančura a biskup Gorazd.

   Shromáždění se zúčastnili poslankyně EP a vedoucí kandidátka do Evropského parlamentu Kateřina Konečná, předsedkyně KV KSČM Praha Marta Semelová, a za OV KSČM Prahy 8 Jaromír  Petelík a Vladislav Kopal, kteří položili k pamětním deskám zavražděných květiny.

    S pietní vzpomínkou vystoupila s. Konečná, která vzpomenula obětí fašistické zvůle za doby okupace. Připomenula zločiny fašistů na českém národu, které zde páchali dlouhých šest let. Popravovalo se zde ještě 7.května 1945, dva dny před osvobozením Prahy Rudou armádou.

   Vyzvala přítomné, aby svou prací a nesouhlasem se současným politickým vývojem u nás, ale i v Evropě přispěli k budování a nastolení lepší společnosti. Vždyť to, co se dělo za okupace, se nesmí již nikdy opakovat.

Fotogalerie

Autor: 
Petr Vilím
Zdroj: 
OV KSČM Praha 8