Upřednostněme domácí produkty

12. 7. 2016

Léto je v plném proudu. Pěstitelé ovoce po letošních jarních mrazících počítají milionové škody. Potrápit pěstitele dovedou i škůdci, natož nepředvídatelné počasí, a tak se dá předpokládat, že letošní úroda ovoce bude menší, než jsme očekávali.

Jarní teploty pod nulou asi nejvíce postihly jablka, která budou menší nežli minulý rok. Přesto však pěstitelé zvýšení cen jablek nepředpokládají. V těchto dnech také vrcholí sklizeň višní. I na jejich úrodě zanechal mráz své stopy. Někteří pěstitelé dokonce odhadují, že višní může být celkově až o 50 procent méně než vloni. Jaká bude letošní úroda obilovin se dá těžko předpokládat. Byť polehlé porosty, vypadají celkem dobře.

Nevíme však, jaké překvapení nám právě v době sklizně může počasí ještě přinést, proto veškeré prognózy jsou dnes předčasné. Mimo počasí a různé škůdce postihují zemědělské porosty a lesy i požáry. Během července a srpna ve svých bilancích hasiči zaznamenávají v posledních deseti letech asi 3 500 požárů. Nejčastěji k nim dochází právě v přírodě. Požáry travních a lesních porostů jsou většinou způsobeny neopatrným chováním lidí, ať už při zakládání ohňů či odhození nedopalků cigaret.

V horkém létě na polích úrodu ohrožují také jiskry ze zemědělské techniky. Měli bychom teď striktně dodržovat zákaz vypalování trávy a porostů. Nemělo by ani docházet k většímu spalování biologického odpadu na zahrádce, kde jiskra může odlétnout a způsobit tak velké škody. Při vysokých letních teplotách se hořlavé kapaliny rychleji odpařují, čímž roste i možnost rizika samovznícení. Snad letošní sklizeň pro zemědělce dopadne dobře a bude srovnatelná s tou v minulém roce, vždyť problémů, se kterými se naši zemědělci, chovatelé a pěstitelé potýkají, je v poslední době víc než dost.

Dovozy potravin, ať už se to týká masa, zeleniny či ovoce dostávají naše domácí produkty do situace, kdy je buď velké supermarkety vykupují za minimální cenu, nebo zůstávají ležet na pultech a lidé sáhnou po levnějším a mnohdy i lákavěji zabaleném zboží z dovozu. Zemědělci, kteří se zabývají živočišnou výrobou, pomalu a jistě omezují, nebo zcela ruší chovy krav i prasat. A jen těžko se kdy tyto chovy obnoví.

Naše republika by se měla snažit být v produkci potravin v té nejvíce možné míře soběstačnou a k tomu můžeme dopomoci i my, pokud budeme vyžadovat na pultech obchodů naše domácí produkty, o kterých, na rozdíl od těch dovozových, víme, jaké mají složení a odkud pochází. Věřme, že počasí bude v nadcházejících dnech k úrodě ovoce, zeleniny i obilovin milosrdné a podaří se letošní úrodu sklidit v co největší míře.

Autor: 
Ing. Pavel Kováčik, předseda poslaneckého klubu KSČM
Zdroj: 
Mediální úsek ÚV KSČM