Klub KSČM zabránil návratu pravice do vedení města

18. 9. 2018

Letošní slavnost »Den s Haló novinami« se nekoná na tradičním místě v pražském areálu holešovického Výstaviště, ale bude probíhat na Karlově náměstí, jaký je důvod?

Na pražském Výstavišti probíhá rekonstrukce, což návštěvníci pocítili už na oslavách 1. máje. Opravy postihly prostory pro diváky, budovy, mimo provoz je i Křižíkova fontána. Navíc ještě, a to i přes tyto komplikace, došlo k citelnému zdražení pronájmu místa pro naše akce. Z těchto důvodů jsme byli nuceni hledat náhradní prostory. Tento rok se slavnost bude konat pod názvem »Den s Haló novinami« na Karlově náměstí v Praze 2, a to v sobotu 22. září od 14 do 17 hodin.

Předpokládám, že program ale bude opět tradiční, nebo i v programu nastanou nějaké změny? Na co vše se můžou návštěvníci a čtenáři těšit? A kdo bude programem provázet?

V momentě, kdy se rozběhne »Den s Haló novinami«, bude zbývat 13 dnů do voleb do Zastupitelstva hl. m. Prahy, městských částí a Senátu. Z toho jasně vyplývá program akce. Představování kandidátů a volebního programu KSČM, stánky s volebními materiály a propagačními předměty, a pochopitelně Haló noviny. Počítáme s přítomností zástupců redakce, s účastí vlasteneckých organizací, SDS a KSČ, ostatně organizátory jsou Futura, a. s., KV KSČM Praha a Spojenectví Práce a Solidarity. Chybět budou bohužel stánky s občerstvením, které zde nemáme povoleny provozovat. O dobrou náladu se však určitě postará hudební kapela TOX Poděbrady a mladá sympatická moderátorská dvojice, která se představila letos na 1. máji, redaktorka Haló novin Helenka Kočová a Arťom Korjagin. Jménem všech organizátorů proto všechny čtenáře Haló novin srdečně zvu na »Karlák«.

Ale teď si pojďme říct to nejdůležitější k volební kampani. Jako zastupitelé máte za sebou čtyři roky práce v Zastupitelstvu hl. m. Prahy. Jak hodnotíte toto období?

Ač jsme byli pouze čtyři komunističtí zastupitelé z celkového počtu 65, musím s klidným svědomím za celý klub říci, že jsme byli vždy dobře připraveni, a to jak na jednání zastupitelstva, tak výborů. A nebylo to vždy jednoduché. Tisky na zastupitelstvo pravidelně čítaly tisíce stran, mnohé z nich jsme dostávali jeden dva dny předem, některé přímo na stůl. Opakovaně jsme tuto praxi kritizovali, což ovšem bylo koalici ve složení ANO – ČSSD – Trojkoalice (SZ, KDU-ČSL, STAN) ukradené. O to složitější byla pochopitelně naše příprava. Chtěla bych při této příležitosti poděkovat členům rady zastupitelů městských částí, s nimiž jsme před jednáním každého zastupitelstva projednávali jeho jednotlivé body, za významnou pomoc. Stejně tak krajskému výboru KSČM Praha, jehož politická rozhodnutí byla pro naše jednání v ZHMP závazná. V té souvislosti chci zdůraznit, že náš klub KSČM po celé čtyřleté volební období na každém jednání aktivně vystupoval a hlasoval jednotně.

Řekněte nám, co vše se podařilo naplnit v uplynulém období a co se naopak naplnit nepodařilo.

Přesto, že náš klub nebyl zrovna početný, sehrávali jsme často důležitou roli v momentech, kdy šlo o každý hlas. Takže když někdo v předvolební kampani vykřikuje, že s komunisty nikdy spolupracovat nebude, musím se tomu smát. Po celé volební období o spolupráci v konkrétních bodech všichni stáli, běžně jsme diskutovali naše postoje, vyslechli jsme zastupitele jiných stran, oni vnímali názory naše, kolikrát jsme společně hledali možnost prosazení či zamítnutí konkrétních kauz či společný postup. A nešlo přitom v žádném případě o ustupování z našeho programu. Je také pravda, že silně zaznívala naše kritika mnohých problémů a současně racionální návrhy, to vše opřené o jasné argumenty. Je za námi kus práce, například boj proti zdražování vody, který byl úspěšný, a postupně jsou činěny také konkrétní kroky k naplnění našeho požadavku navrácení vody Pražanům.

Doprava zdarma, to je další silné téma, které držíme spolu s KSM už od roku 2007. Právě toto téma od nás teď kopíruje kdekdo, především pak vedoucí kandidát ČSSD, což je dost pikantní, když náměstek Dolínek (ČSSD) celé čtyři roky ignoroval náš požadavek na zahájení odborné diskuse k ověřování této možnosti.

Za sebou máme i další úspěchy, například jsme proti odporu pravice pomohli prosadit vznik fondu dostupného bydlení, podíleli jsme se také, a to velmi důrazně, na obraně zájmů veřejnosti v celé řadě oblastí. Konkrétně jsme byli proti stavbě »maršmelounu« v historicky chráněném centru města, proti zahušťování sídlišť, proti tomu, aby Písnickým prodával ČEZ střechu nad hlavou, bránili jsme zahrádkářské osady, chránili jsme charakter památkového území, iniciovali zlepšení životního prostředí (prosadili jsme tichý asfalt v Patočkově ulici, množství keřů a stromů v těžce dopravou zatíženém Břevnově, na náš tlak byla provedena měření hluku, prachu, imisí a počtu vozidel na zatížených komunikacích navazujících na Tunelový komplex Blanka, požadovali jsme opakovaně zveřejnění těchto informací, iniciovali jsme obnovu barokomory na Homolce), vystupovali jsme důrazně proti výprodeji majetku města developerům.

Zasloužili jsme se také o přijetí nové vyhlášky, která výrazně omezuje herny, iniciovali jsme nápravu stavu ohledně průvodcovských služeb v Praze, což vedlo k zákonodárné iniciativě hlavního města v tom smyslu, aby průvodci, informující návštěvníky metropole, byli kvalifikovaní a podávali relevantní informace o Praze… A především – významnou roli jsme sehráli v momentě, kdy naše čtyři hlasy pomohly zabránit návratu dříve vládnoucí pravice do vedení města.

Je zřejmé, že se vám podařilo získat na kandidátku mnoho mladých lidí. Předpokládám, že je budete představovat i na tomto slavnostním dni, bude možnost je zde nějak blíž poznat?

Samozřejmě, že budou na »Dnu s Haló novinami« mezi lidmi. A je to dobře, KSČM má mnoho mladých tváří, o nichž však média (s výjimkou Haló novin) mlčí. Přitom jde o lidi, kteří mají odvahu a chuť do práce, aktivně se zapojují do akcí, které pořádáme na ulici, někteří jsou aktivní jako členové zastupitelstev MČ, jiní se podílejí na práci výborů, další v odborném zázemí a někteří do toho jdou poprvé. Zaslouží si za to ocenění, zvlášť v hlavním městě, kde je situace – nejen před volbami – velmi vyhrocená.

Teď k vašemu současnému programu. Co myslíte, že nejvíce trápí občany hlavního města? Jaké je vaše hlavní volební téma a heslo, se kterým jdete do voleb do ZHMP?

Ústředním pražským heslem je »Vám to nevadí? Nám jo!« Vadí nám, mimo jiné, předražené bydlení, zasekaná Praha, trestuhodné hospodaření s majetkem města a zpackaný návrh územního, respektive metropolitního plánu, který jde na ruku developerům a na občany kašle. My nabízíme řešení těchto otázek, jsou obsaženy v našem volebním programu.

Mě zajímá hlouběji otázka sociální oblasti, což je u komunistů podstata jejich politiky. Můžete se zde vyjádřit trochu podrobněji?

Jedním z nejvážnějších problémů v Praze je bydlení. Bytový fond se zprivatizoval, výstavba stagnuje, ceny jdou prudce nahoru. Za poslední tři roky až o 70 procent. Cena třípokojového bytu se pohybuje kolem 6,5 až 8,5 milionu korun, starší byty nejsou o moc levnější. No řekněte mi, kdo na to z normálních, poctivě vydělaných peněz může našetřit? My chceme zahájit výstavbu městských bytů se sníženým nájemným, podpořit družstevní výstavbu a dojednat státem dotovanou výstavbu nízkonákladových bytů. Zároveň budeme požadovat po developerech, aby určité procento (např. v Mnichově je to 30 procent) z bytové výstavby připadlo městu pro potřebné skupiny obyvatel. Pořádek chceme zavést tam, kde jsou dlouhodobě neobsazené domy, byty a majitel je nechává chátrat nebo je krátkodobě pronajímá formou tzv. sdíleného bydlení (Airbnb). Kromě bydlení chceme obnovit síť jeslí a podpořit sociální služby, včetně terénních, výstavbu domovů pro seniory, domů s pečovatelskou službou, LDN apod.

V mnoha městech je městská hromadná doprava bezplatná. KSČM při posledních dvou volbách toto výrazně prosazovala. Máte konkrétně zpracované, zda je reálně možná bezplatná MHD v Praze?

Samozřejmě, že to reálné je, a dosvědčují to příklady měst z ČR i ze zahraničí. Tam, kde bezplatnou městskou hromadnou dopravu zavedli, klesla individuální automobilová doprava (v Praze je průměrná obsazenost na jedno auto 1,3 člověka), zlepšila se průjezdnost a životní prostředí. Praha je dostatečně bohaté město, aby k tomuto kroku postupně docházelo. Věřím, že když tento záměr od nás najednou některé kandidující strany nyní převzaly, že se po volbách dokážeme dohodnout na společném postupu.

Nedávno byl představen nový metropolitní plán města Prahy. Ne všichni jsou s ním obeznámeni. Jak to vypadá, splňuje potřeby občanů, nebo naopak je tam vylobbovaný prostor pro developery a spekulanty s nemovitostmi?

»B« je správně, tedy pro občany spíš špatně. Předložený návrh metropolitního plánu ohrožuje historicky chráněné centrum města nepřiměřenou a nevhodnou zástavbou, která může také vést k vyškrtnutí Prahy ze seznamu UNESCO. Nakonec v minulých dnech jsme byli svědky nehorázného pokusu primátorky Krnáčové omezit vliv Národního památkového ústavu, a tím nahrát některým ziskuchtivým developerům.

Návrh metropolitního plánu také povoluje zástavbu zelených ploch, parků a ohrožuje existenci zahrádkářských osad, umožňuje zahušťování sídlišť a překračování výškových limitů budov. S návrhem nesouhlasíme.

Na závěr, co přejete občanům našeho hlavního města Prahy a také co popřejete návštěvníkům »Dne s Haló novinami«?

Občanům hlavního města přeji, aby měli svůj vlastní rozum, aby se nenechali opít rohlíkem či koblihou. Přečtěte si volební programy, srovnejte si, co kdo v minulosti sliboval a co následně dělal a pak se rozhodněte, koho zvolíte. Za komunistickými zastupiteli je konkrétní práce a ne spory a aféry, které blokují řešení problémů hlavního města. Náš program vychází z vašich potřeb a zkušeností a naši kandidáti ho chtějí společně s vámi prosadit. Návštěvníkům »Dne s Haló novinami« přeji krásné počasí a dobrou náladu.

Autor: 
Roman BLAŠKO
Zdroj: 
Haló noviny