Z X. sjezdu KSČM a foto

29. 4. 2018

21. dubna se konal v Nymburce X. sjezd KSČM. Byl mimořádný, řešil po prohraných krajských i parlamentních volbách jen personálie, probíhal ale ve vypjaté době, kdy role KSČM jako jazýčku na vahách při vyjednávání o nové vládě roste. Sjezd poprvé od roku 1989 navštívil i prezident ČR, Miloš Zeman, který sice poděkoval za podporu při prezidentské volbě, ale neodpustil si některé poznámky na adresu komunistů.

Stručně řečeno, máme obměněné vedení a přerozdělené kompetence místopředsedů - předseda Vojtěch Filip, 1. místopředseda Petr Šimůnek (řízení strany, volby, komunální politika), místopředsedové Stanislav Grospič (odborné zázemí, vzdělávání, ideol. práce), Václav Ort (ekonomika a hospodářské činnosti), Kateřina Konečná (evropské záležitosti a občanský sektor), předsedkyně Ústřední revizní komise Marie Pěnčíková, předsedkyně Ústřední rozhodčí komise Helena Vrzalová. 

Co se týká toho, jak dál, diskuse byla na sjezdu bouřlivá, aktuální vztah KSČM k vyjednávání o vládě se dá shrnout dle části úvodního vystoupení předsedy Vojtěcha Filipa.

"Když budeme jednat a nebudeme zrazovat program, ale uplatňovat to minimum, na kterém jsme schopni se shodnout, tak můžeme nejen přispět k tomu, že proti evropským cenám můžeme postupně dosáhnout i evropsky srovnatelných mezd, můžeme zajistit opravdový důstojný život seniorů a další rozvoj společnosti. Ve vyjednávání se nám podařilo dosáhnout vynikajícího výsledku vedoucího do budoucna k ochraně našich přírodních zdrojů, změnu surovinové politiky ve prospěch veřejného sektoru, státní a veřejné vlastnictví ve vodním hospodářství, včetně postupu ke zvýšení podílu veřejného sektoru ve vodovodech a kanalizacích, zastavení privatizačních tendencí ve zdravotnictví a zřízení fondu pro zvlášť nákladné zdravotnické úkony, které by hradilo veřejné zdravotní pojištění. Nastartování obratu v potravinové bezpečnosti, abychom nebyli tolik závislí na dovozu a naše pole využívali pro produkci, a ne pro stavbu hal a skladů. Dál jednáme o obnovení státem podporované výstavbě bytů a domů, aby tak dramaticky jako nyní nerostlo nájemné a lidé v nájemních bytech nebyli rukojmí vlastníků bytového fondu a různých spekulantů. Spor dál vedeme o naši bezpečnostní politiku, ale víme, že to je téma, pro které nemůžeme vstoupit do vlády, protože to bychom zrazovali náš program. Na změnu bezpečnostní politiky České republiky opravdu máme rozdílný názor a vítěz voleb ještě nechce pochopit, že NATO nás neochrání, že to není obranný pakt. Že bezpečnostní hrozba nejde z východu, ale že bezpečnost ohrožují ti, kteří páchají agresivní útoky proti suverénním státům v rozporu s mezinárodním právem, jako to učinily např. USA, Velká Británie a Francie před týdnem napadením Sýrie, s tím se nesmiřujeme a požadujeme změnu takové politiky, alespoň do podoby respektu k rezolucím RB OSN. Pro jednání s hnutím ANO připravujeme písemný dokument smlouvu o toleranci, ve které se zavazujeme jen k tomu, že učiníme krok k tomu, aby vláda s důvěrou vznikla, že základem pro programový kompromis bude samotné programové prohlášení vlády. Dále budeme existenci vlády jen tolerovat, sice nebudeme navrhovat svolání schůze k vyslovení nedůvěry vládě, ale v případě, že programové prohlášení nebude dodržováno nebo nebude ve státním rozpočtu zajištěno jeho naplňování, tak se můžeme k vyslovení nedůvěry připojit, a to po neúspěšném smírčím řízení. Dohoda nám umožňuje předkládat vlastní návrhy zákonů podle našeho volebního programu, a i když takový konkrétní návrh nebude součástí programového kompromisu ho včas a řádně projednat jako zákonodárnou iniciativu v Poslanecké sněmovně.

Vím, že to někomu může připadat málo, ale vracím se k realitě jak volebního výsledku, tak situaci, kdy samotné jednání mezi námi a hnutím ANO nedává záruku většiny alespoň 101 hlasu a musíme brát ohled i na dalšího, třetího partnera, který k jednání je nezbytný, aby vláda vůbec důvěru získala. Jsme tedy na skutečné křižovatce, být na straně chaosu a těch sil, které v minulosti postupně rozložili společný stát Československo, pak Českou republiku ekonomicky nejprve oslabili a téměř nechali zkrachovat, nebo se postavit do pozice těch, kteří chtějí znovu začít budovat."

Mimo vystoupení předsedy ÚV KSČM byly předneseny i úvody ke zprávám o činnosti jednotlivých členů vedení KSČM, jednotná zpráva o činnosti nebyla, což bylo kritizováno taktéž.

Úvodem neprošel návrh pražského a plzeňského KV na přerušení sjezdu a jeho pokračování na podzim (s obsahovými a programovými tématy), pro bylo 135 delegátů (celkem bylo 313 delegátů, 100%, z toho 255 mužů, průměr 56,42 let, přes 50% VŠ, profesně 25% politických pracovníků a 24% důchodců), jen 127 delegátů podpořilo brněnský návrh, aby veškerá diskuse proběhla před volbami.

Všichni kandidáti se mohli ve 3 minutách představit, mnozí využili i možnosti dát své vize písemně (dostupné bylo v pondělí 16. 4. v EDD). Předseda strany představil svůj návrh rozložení kompetencí místopředsedů (ten vítězný), i své kandidáty (preferoval Zachariáše jako I. místopředsedu, Grospiče pro odb. zázemí, Vostrou pro ekonomiku a Konečnou pro eurozáležitosti).

Na předsedu ÚV KSČM kandidovali nakonec ss. Duchoň, Filip, Juroška, Konečná, Pawlas a Skála. V I. kole dostal Duchoň 2 hlasy, Filip 110, Juroška 7, Konečná 79, Pawlas 1 a Skála 105.  V druhém porazil Filip Skálu 165:143.

Předsedkyní ÚRK se stala s. Pěnčíková, dostala 159 hlasů, Horák 3 a Lišková 144.

Předsedkyní ÚRoK se stala opět s. Vrzalová (první kolo Chaloupka 120, Levý 48, Vrzalová 132, druhé kolo Vrzalová 164, Chaloupka 144)

Na I. místopředsedu kandidovali ss. Luzar (15), Kohlíček (30), Šimůnek (158), Zachariáš (108), zvítězil opět s. Šimůnek.

Rušno bylo ohledně místopředsedů – počtu a gescí – výsledek je uveden výše (celkově bylo 5 variant včetně toho, kdy ekonomiku má v gesci ne místopředseda, ale hlavní ekonom), ale hlasovalo se i o počtu dalších místopředsedů mimo prvního (pro 3 nakonec hlasovalo 163, pro 2 jen 140 – nebylo přijato).

Na místopředsedu pro ekonomiku a hospodaření kandidovali Bureš (60 hlasů), Vostrá (106), Hrůza(58), Ort(76), Duchoň (7), v druhém kole zvítězil Ort nad Vostrou (193:108).

Na místopředsedu pro evropské záležitosti a obč. sektor kandidovali Kohlíček (73), Konečná (vítězných 188), Krajča (23), Štefek (24).

Na odborné zázemí Dolejš (41), Grospič (59), Klán (13), Skála (139), Šlahůnková (6), Zachariáš (53), v druhém kole porazil Grospič Skálu 155:147.

Po X. sjezdu nás čeká příští rok organizační konference a konference programová, v roce 2020 pak řádný XI. sjezd, máme též úkol zpracovat do srpna 2018 „akční program“, tedy krátkodobý program.

Z diskuse:

Poznamenal jsem si 27 diskutujících, což je dost vzhledem k jednodennímu sjezdu. Horská upozornila na to, že výsledky voleb jsou ovlivňované cílevědomými lži, úpadkem tradičních stran, Semelová kritizovala lavírování, že nás lidé nevidí mezi nimi.  Dušek dal sjezdu předsjezdovou diskusi, kterou přes emaily rozpoutal, její vyhodnocení je součástí usnesení. Šlahůnková upozornila, že politika nesmí být jen o osobních vztazích, Milata ocenil dlouholetou funkcionářku strany Šmídovou a kritizoval „zpanštění“ strany, Marková se věnovala rovným příležitostem mužů a žen, představilo Královehradecké stanovisko, že je třeba ukončit spory ve straně. Bodlák se účastnil všech sjezdů a podotýká, že nám dělníci nerozumějí. Kavij kritizoval přípravu sjezdu a oligarchizaci strany. Duchoň kritizoval taktéž i v osobní rovině. Kohlíček představil, čím bychom se měli skutečně zabývat – byl na demonstraci proti americkým základnám, na Krymu i jinde, připomněl zásady, kterými se řídili členové tehdejší strany po schůzi U Kaštanu. Bohatec podotkl, že musím umět svůj program prodat. Cinka doplnil, že společnost čelí krizi hodnot a to se týká i nás. Kopřiva hovořil o rozprodeji našeho státu, musíme to šířit. Březa zmínil stanovisko jihomoravského KV, chtějí programovou konferenci do roka, což potvrdil i další brněnský delegát. Změnám v proletariátu (vzdělanostní proletariát) se věnoval Klusák, Grospičová přednesla své zkušenosti ze Škoda auto – musíme mít lidem co nabídnout konkrétního. Moučková nadnesla, že máme přemýšlet o budoucích snězích, ne loňských. Krajča chce změnit naše působení na veřejnosti, chtěl by prohlášení k agresi proti Sýrii. Posolda požadoval limity pro vyjednavače a vyzval ke změně. Štofanová si posteskla, že nedokážeme vyjádřit stručně naše cíle, s. Baštářová, kritizovala, že se chováme hrozně vůči sobě.

Lojda se pozastavil nad tím, že v reálu je z 84 členů ÚV KSČM jen 1 dělník, 23 SŠ a 60 VŠ, měli bychom zjednodušit organizaci uvnitř a soustředit se na podstatné. Urbánek podotkl, že mládí není o věku, ale o myšlence. Máče jako bývalý poslanec ČSSD upozornil, že ČSSD nemá dlouhodobý program. Hráček se zabýval mládeží, která je třeba, včetně vlastní organizace. Drlík představil iniciativu Restart, komise mládeže nefungují, tak je zrušme.

Při projednávání usnesení padlo i několik dalších návrhů, které však neprošly (nesouhlas s pokračováním jednání s ANO kvůli tomu, že stojí na straně války, změna preambule v usnesení – doplnění o Katalánsko, Krym apod., podpora Nymburské výzvy, progresivní odvody poslanců a   dalších uvolněných z hrubé mzdy aj.

Zdeněk Štefek

Níže je fotogalerie (na konci).

Usnesení X. sjezdu KSČM

X. sjezd Komunistické strany Čech a Moravy konaný dne 21. dubna 2018 projednal a posoudil činnost strany od IX. sjezdu KSČM. Potvrdil dlouhodobou orientaci – realizovat svůj program v zájmu neprivilegovaných občanů.

Odmítáme prokazatelné zavlékání ČR a jejích ozbrojených sil do mezinárodních konfliktů v rozporu s mezinárodním právem, mj. i prostřednictvím členství v paktu NATO. Jsme pro mír a mírové řešení všech světových konfliktů.

X. sjezd Komunistické strany Čech a Moravy

I. schvaluje

 1. Zprávu mandátové komise X. sjezdu KSČM
 2. Zprávu volební komise o výsledku voleb
 3. Zprávu návrhové komise
 4. Zprávu o činnosti Ústřední revizní komise KSČM
 5. Zprávu o činnosti Ústřední rozhodčí komise KSČM
 6. Ustavení čtyř místopředsedů včetně jejich  kompetencí

 

II. vzal na vědomí

      1.   Úvodní vystoupení předsedy ÚV KSČM včetně písemné zprávy pro jednání X. sjezdu

 1. Informace o práci jednotlivých místopředsedů ÚV KSČM včetně jejich návrhů úkolů KSČM do XI. sjezdu KSČM

III. zvolil

 1. Předsedu Ústředního výboru KSČM s. Vojtěcha Filipa
 2. 1. místopředsedu Ústředního výboru KSČM s. Petra Šimůnka
 3. Místopředsedu Ústředního výboru KSČM s.  Stanislava Grospiče
 4. Místopředsedkyni Ústředního výboru KSČM s. Kateřinu Konečnou
 5. Místopředsedu Ústředního výboru KSČM s. Václava Orta
 6. Předsedkyni Ústřední revizní komise KSČM s. Marii Pěnčíkovou
 7. Předsedkyni Ústřední rozhodčí komise KSČM s.  Helenu Vrzalovou
 8. Členy Ústřední revizní komise KSČM
 9. Členy Ústřední rozhodčí komise KSČM

IV. potvrdil

      členy Ústředního výboru KSČM zvolené okresními konferencemi KSČM

 

V. uložil

Ústřednímu výboru KSČM:

 1. Připravit a schválit harmonogram rozpracování hlavních úkolů strany do XI. sjezdu KSČM prostřednictvím celostranických konferencí KSČM

                                                                           Zodpovídá: předseda ÚV KSČM

                                                                          Termín: 2. zasedání ÚV KSČM

 

 1. Vyhodnotit diskusi X. sjezdu KSČM, posoudit připomínky, náměty a stanovit postup při jejich využití v činnosti strany

                                                                          Zodpovídá: 1. místopředseda ÚV KSČM

                                                                          Termín: 3. zasedání ÚV KSČM

 

 1. Zpracovat krátkodobý politický program KSČM a ekonomickou analýzu hospodaření strany do XI. sjezdu strany

                                                                          Zodpovídá: předseda ÚV KSČM

                                                                          Termín: srpen 2018

 

 1. Zpracovat aktualizaci programu KSČM a projednat ji na celostranické konferenci KSČM                                                      Zodpovídá: předseda ÚV KSČM

                                                        Termín: do 30. 6. 2019 

                 

 1. Svolat celostranickou konferenci k řešení vnitrostranických otázek KSČM včetně ekonomiky strany

                                                           Zodpovídá: 1. místopředseda ÚV KSČM

                                                          Termín: do 30. 6. 2019

 

 1. Připravit svolání XI. sjezdu KSČM včetně svolání výročních členských schůzí ZO KSČM, okresních a krajských konferencí

                                                            Zodpovídá: předseda ÚV KSČM

                                                           Termín: rok 2020 

 

 1. Vydat protokol sjezdu v elektronické podobě na intranet včetně diskusních příspěvků a závěrů předsjezdové diskuse

                                                             Zodpovídá: l. místopředseda ÚV KSČM

                                                            Termín: do 30. 6. 2018

VI. Seznámil se

s dopisy, stanovisky a návrhy předloženými X. sjezdu KSČM a postoupil je ÚV KSČM, ÚRK a ÚRoK k řešení;  s návrhy odpovědí seznámit plénum ÚV a jejich předkladatele

                                                                   Zodpovídá: předseda ÚV KSČM

                                                                    Termín: do 3. zasedání ÚV KSČM

Fotogalerie