Evropská unie „je těhotná“ barbarstvím

5. 3. 2018

Barbarská protidělnická tvář Evropské unie, jejích zákonů a nařízení se projevila opět, tentokrát v nejnovějším rozhodnutí Evropského soudního dvora, jež legalizuje veškerá propouštění, dokonce i těhotných žen.

Evropský soudní dvůr v jednom ze svých posledních rozhodnutí, týkajících se propuštění těhotné zaměstnankyně španělské firmy Bankia v roce 2013 v rámci masových propouštění, rozhodl, že její propuštění je v souladu se zákonem navzdory jejímu těhotenství. Rozhodnutí bylo přijato s odůvodněním, že propuštění těhotné dělnice je přípustné, protože důvodem k němu není její současný stav těhotenství. Evropský soudní dvůr takto otevírá cestu k většímu propouštění, růstu nezaměstnanosti a utrpení mladých a těhotných žen, přesně podle požadavků velkých zaměstnavatelů v posledních letech.

Pro zaměstnavatele ochrana mateřství znamená náklady, což je důvodem, proč EU i vlády jejích členských států předkládají systematická opatření k rušení i těch posledních zbývajících prostředků na ochranu pracujících.

Dosud, dokonce i s typickými zákony a nařízeními k ochraně mateřství, využívají zaměstnavatelé protidělnický rámec, zavedený všemi vládami a rozšiřovaný těmi současnými, k přeměně pracovišť na ghetta. Tato mladá pracující žena, a všeobecně nová dělnická generace, čelí zastrašování ze strany zaměstnavatelů, strachu z nezaměstnanosti a „pružných“ pracovních vztahů, což vyvolává noční můry.

Vládní deklarace, deklarace ostatních buržoazních stran, spolu s těmi odborovými svazy, které jsou pod kontrolou zaměstnavatelů, v tom, co nazývají Evropským právním řádem, dokazují, že nejsou ničím jiným než „jámou lvovou“, kde mají být obyčejní pracující obětováni v zájmu zisku podnikatelů.

Ochrana mladých matek, práv pracujících, získaných v zápasech dělnického hnutí, nám nebyla dána rozhodnutím soudu, vlády či EU, a nikdo z nich nám ji nepředá.

Práva pracujících, ochrana těhotných žen a mladých matek, to je pro odboráře zásadní věc, kterou si musíme vynutit kolektivními smlouvami.

Vyzýváme všechny odborové svazy a sdružení, aby odsoudily tento nový opovrženíhodný vývoj, aby se chopily se iniciativy k informování všech mladých pracujících a spolu s nimi požadovaly ochranu těhotných žen a mladých matek.

Žádné propouštění těhotných pracujících žen, pod jakoukoli záminkou! 

Autor: 
PAME, Řecko, Athény, 1. března 2018 (překlad OSČMS)
Zdroj: 
OS ČMS