Co bude dál s Palácem Svět?

22. 2. 2018

V roce 1998 získal Palác Svět pan Antonio Crispin a přislíbil jeho opravu. Od té doby se ale s přestávkami pracovalo na opravách jen minimálně, bouralo se víc, než opravovalo. Mezitím Prahu 8 dvakrát zasáhly povodně, které Paláci Svět na kráse rozhodně nepřidaly. V roce 2012 italský majitel pozval zástupce radnice na prohlídku staveniště, a při této prohlídce opravdu ještě probíhala rekonstrukce. V květnu roku 2012 měly být vyměněny okna a parapety, a v červnu téhož roku měla započít rekonstrukce Automatu Svět, což by mělo znamenat obnovení zbourané části a obnova původní fasády. V srpnu měl majitel zahájit budování interiéru Automatu, kde má vzniknout bufet, kavárna a knihovna Bohumila Hrabala. Termín plánovaného otevření byl stanoven na září 2014. 

Na 15. ledna 2018 bylo svoláno městskou částí Praha 8 jednání o osudu paláce. Majitel Crispin jednání prostřednictvím své zástupkyně v Česku ovšem zrušil.

 Vedení radnice Prahy 8 usiluje o náhradní termín, jelikož Svět byl v roce 2003 vyhlášen kulturní památkou a je třeba v jeho rekonstrukci pokračovat.

(O starší historii Paláce Svět více na http://cs.wikipedia.org/wiki/Pal%C3%A1c_Sv%C4%9Bt.)

 

Autor: 
Petr Vilím
Zdroj: 
OV KSČM Praha 8