Pokračujme v úspěšně rozběhnutém závodě

13. 2. 2018

Únorová otázka hnutí ANO: Jak by měla městská část podporovat sport v Praze 8?

Činnost městské části v oblasti péče o sport považuji v první řadě za efektivní a konstruktivní. Nelze si nevšimnout, že veliká pozornost je věnována zejména dětem a mládeži, pro které se neustále zlepšují podmínky sportovního vyžití. Již delší dobu je cílem naučit naše školou povinné obyvatele a jejich rodiče, aby se nebáli využívat kola jako každodenní dopravní prostředek do školy či zaměstnání, a za tím účelem dochází k postupnému rozšiřování a instalaci podpůrného mobiliáře, například stojanů na kola či výstavbě krytých úschovných přístřešků v areálech škol. Obecně vzato jsou osmičkové školy často cílem projektů na zlepšení sportovních podmínek, ať už máme na mysli novou tartanovou dráhu či nové vybavení do školních tělocvičen.

Sport je ovšem fenomén celospolečenský, což si představitelé městské části dobře uvědomují, a proto se jej snaží zatraktivnit a zpřístupnit všem obyvatelům Osmičky, nejen dětem. Pro konkrétní projekty netřeba chodit daleko, můžeme uvést například instalaci dnes tolik populárních prvků „workout fitness“, které jsou součástí hned několika osmičkových parků a umožňují sportovat v přírodě na čerstvém vzduchu. Kolorit sportovních možností pak dokresluje péče a údržba cyklostezek, které se staly velmi oblíbenou alternativou pro ty, kteří chtějí relaxovat aktivně.

Na závěr bych ještě ráda zmínila, že kromě těchto dílčích aktivit se Praha 8 snaží organizovat i masovější sportovní akce s maximálním zapojením veřejnosti bez ohledu na věk či pohlaví, určitě si všichni vzpomeneme na projekt Běháme s Osmičkou, který se stal velmi populárním a je o něj stále zájem.

Autor: 
Pavlína Dunovská, zastupitelka MČ Praha 8 za KSČM
Zdroj: 
OV KSČM