Konkurzy na ředitele škol?

20. 1. 2018

Jak je to se jmenováním ředitelů škol?

Přečetl jsem si otázku do Osmičky, položenou panem Mgr. et Mgr. Němečkem a poněkud jsem se zarazil. Protože se domnívám, že většina zastupitelů nemá komplexní informace o úrovni práce jednotlivých ředitelů škol, proto je mi smysl položené otázky na toto fórum poněkud nejasný. Tedy pokud by to nebyl pouze důvod k prezentaci názorů ze zcela jiného soudku, což je v Osmičce poslední dobou takřka folklór. Jestliže tomu tak není – a já tomu věřím, pak je zřejmé, že na úrovni ÚMČ je přece řada školských odborníků a útvarů, které mají školy a školskou problematiku přímo ve své kompetenci. Nicméně jsem zvyklý přicházet věci na kloub, tak jsem se, jako právní laik, ponořil do školského zákona a v něm pak do § 166. Uvádí se zde, že funkční doba ředitelů škol je daná na období šesti let po konkurzu. Toto obnáší pochopitelně řadu různých procedurálních podmínek, ale nechci zde planě rozvíjet svůj „právně nekompetentní“ názor. Jsem ale zcela přesvědčen, že dobrého ředitele opravdu nelze běžně najít na ulici a uplynulé konkurzy na několika ZŠ toho byly jen důkazem. Práce každého – a ředitele školy nevyjímaje – by měla být pravidelně a objektivně hodnocena. A je-li toto hodnocení kladné a lze-li využít možnost prolongace funkčního období bez vypsání konkurzu, nechť je tak učiněno. Konkurz by měl být především cestou ke zlepšení práce školy, a nikoli k jejímu komplikování, když škola funguje dobře. Važme si dobrých ředitelů, važme si dobrých pedagogů, a nekomplikujme si proto život nadbytečnými administrativními úkony.

Autor: 
Vladislav Kopal, zastupitel MČ Praha 8 za KSČM
Zdroj: 
OV KSČM Praha 8