Dejme šanci mladým výtvarníkům

8. 9. 2017

Otázka do Fóra zastupitelů zněla:

Měla by Praha 8 dát šanci umělcům zvelebit dříve ponuré a nevzhledné veřejné prostory?

Odpovídá zastupitel MČ Praha 8 :

Na otázku bych odpověděl takto:

   Ano, je však nutné oslovit především mladé umělce, kteří mají vztah k našemu obvodu. Proč? Prostě proto, že by těm dobrým pomocný počinek naší městské části mohl pomoci nastartovat jejich profesionální uměleckou dráhu. Svá díla by měli představit na výstavě přístupné veřejnosti, aby občané měli šanci jejich práci připomínkovat.

   Autoři by měli dostat možnost osobně výtvarné dílo jak představit, tak obhájit umístnění ve vztahu k danému místu. Nelze jednoduše říci, něco vymyslete a my to někam postavíme. Tvůrce by měl mít možnost se na místě instalace díla vyjádřit, proč se právě rozhodl pro tento prostor a co chce svým výtvorem občanům vzkázat nebo připomenout.

   Jistě nemusí jít pouze o výtvarná díla, vždyť zanedbané prostory lze oživit i jinak, například parkovou nebo zajímavou stavební úpravou. Zde by se mohli nakrásně realizovat žáci odborných učilišť různých zaměření spolu s architekty

   Místa pro trojrozměrná díla by se však musela řádně zvážit. Měla by být tam, kde budou na očích veřejnosti. Budou tak chráněna před vandaly a nenechavci. Léta letoucí kralovala malému parčíku na ďáblickém sídlišti veliká mosazná žába, která byla nainstalována v době otevření nedalekého bazénu v roce 1984. Na místě vydržela přibližně do roku 2000, kdy náhle zmizela. Skončila ve sběrných surovinách, nebo zdobí něčí soukromou zahradu?  

 

Autor: 
Petr Vilím
Zdroj: 
OV KSČM Praha 8