Úklid na Praze 8

15. 7. 2017

Červencová Osmička se ptá:

Proč se v Praze 8 poslední tři roky neuklízí?

Odpovídá Zdeněk Nagovský:

Řešením je zásadní změna systému údržby

Současná situace kolem sekání trávy a liknavá práce příslušné firmy spadly zadavateli otázky z ODS přímo z nebe. A hned na ní postavil konstrukci, která neodpovídá pravdě. Tedy té, že se na Praze 8 tři roky neuklízí. Úklid se netýká jen nápravy vlivu počasí a přírody, ale také nápravy působení vlivu lidského faktoru a zde až takový problém nevidím, zejména v porovnání s prací minulého vedení radnice.

Postřeh z podzimu 2016: Nastala svízel s neuklizeným listím na Burešově a Žernosecké? Stačil na to jediný telefonát směrem k radní pro životní prostředí a věc byla během chvíle uvedena do pořádku. V pátek odpoledne. Byl problém s neposypanými chodníky? Byl, ke konci zimy, a to ani ne s těmi, které patří městské části. Opět se telefonovalo a urgovalo, navíc se skupina zastupitelů za KSČM a Osmičku sobě dohodla na spolupráci se zástupcem starosty p. Fichtnerem (ANO) a vedoucím odboru ŽP a vytvořila z podnětů občanů i díky vlastní aktivitě návrh změny plánu zimní údržby chodníků pro příští období. Vše ale za stávajícího systému stojí hromady peněz.

Opravdu zásadní řešení? Již jsme jej navrhovali v roce 2014. Je jím znovuvytvoření „technických služeb“ městské části, které by se o pořádek na osmičce staraly. Nákladovost? Technické vybavení, pohonné hmoty a plat pro deset stálých zaměstnanců plus vyčleněné finanční prostředky pro sezónní brigádníky. Třeba učně a studenty z místa bydliště. Nebo nezaměstnané Přežitek? Ne, bývalá fungující realita! Navíc podstatně levnější než nastavený systém soutěže veřejných zakázek. Dodavatel si bude počínat zodpovědněji. Úklid Prahy 8 se ale neodehrává jen ve veřejných zakázkách a na zelených plochách. Snažíme se „uklízet“ opuštěné domy, které léta hyzdí tvář městské části.

 

Autor: 
Zdeněk Nagovský zastupitel MČ Praha 8 za KSČM
Zdroj: 
Osmička, 7/2017