Rektální alpinismus

20. 6. 2023

Jak jinak nazvat vystupování ministra a dalších českých prosudeťáckých aktivistů na sudetoněmeckém sjezdu v německém Řezně. Ano, tak hluboko klesla politika současné vlády, jakožto morálka zde přítomných „Čechů“ kteří podbízením a lezení do zadele milým krajanům napomáhají mimo jiné i k přepisování historie poválečného uspořádání v Evropě, o kterém rozhodla protiválečná koalice již v průběhu druhé světové války, což se týká i odsunu Němců nejen z Československa, ale i z dalších evropských zemí.

Proč asi spojenci takto jednali? Určitě ne z nějakého plezíru, ale z prokázané viny Německa na rozpoutání války, na němž se podílely německé menšiny (páté kolony) v jednotlivých zemích, z nichž se naprostá většina stala dobrovolně občany Německa. Nejinak tomu bylo i u nás, kde se Němci ze Sudet stali nejen říšskými občany, ale aktivně se zapojili do rozbití tehdejšího Československa. Ještě před obsazením násilím a vraždami se podíleli na vyhnání českého obyvatelstva z jejich domovů (o tom v médiích ani slovo), přičemž za okupace mnozí patřili jako kápa v koncentračních táborech nebo při výsleších gestapa svých bývalých krajanům k těm nejbrutálnějším. Přes tyto skutečnosti se Československo postavilo k odsunovaným někdy až příliš benevolentně a těch několik tisíc, co prokázali, že se na tomto barbarském režimu nepodílelo, mohlo zůstat podobně jako maďarská menšina, které se z počátku odsun také týkal.

B. Posselt v Řezně opět mlžil a přímo lhal o chování svých soukmenovců v před- a ve válečném období. Omlouval se pouze za jejich podíl na vzestupu národního socialismu, ale opomněl podporu sudeťáků fašistickému režimu, jehož obětí se na celém světě stalo 60 milionů lidí. Možná mám mezery v historickém vzdělání, ale omluvu za vyhnání českého obyvatelstva a za páchaná zvěrstva během války jsem nevážený pane Posselte z vašich slizkých úst ještě neslyšel. Takže se dle vás mají omlouvat oběti, nikoliv strůjci? Žel počínaje V. Havlem, který odsun prohlásil za vyhnání a omluvil se vám, se takoví jemu podobní v naší zemi našli. Hanba jim. Léta je zvete mezi sebe a kujete pikle, jak docílit vašich programových cílů. Nedivím se, že dnes cítíte velkou šanci. Vedle již zmíněného humanitárního bombardéra Havla se k vám postupně přiklonili již dříve někteří ministři české vlády D. Herman, P. Bělobrádek a nyní ministr školství M. Bek plus další existence z řad lidovců ale i vrtichvostů sociálních demokratů. Svého přívržence bývalého gastarbeitera pro vaši věc máte dokonce na pozici předsedy vlády ČR. Za milé krajany vás má i prezident Pavel. Ne náhodou jste na sjezdu dali vaše nejvyšší vyznamenání Evropskou cenu Karla IV. sociálnímu demokratu a bývalému místopředsedovi EP L. Roučkovi, jenž je na vašich srazech pravidelným a vítaným hostem.  Zajisté vám libě zněla jeho děkovná řeč, ve které mu ke skutečnému pokroku ve vztazích mezi Čechy a sudetskými Němci chybí třeba i jen neformální prohlášení české vlády či parlamentu a pozvání k pořádání Sudetoněmeckého sjezdu v Brně, Praze, v Karlových Varech nebo v jiném českém, moravském nebo slezském městě. Pěkná perspektiva za jidášský groš. Pokud se splní Roučkův sen, co bude dál? Šlus, ende, konečná? Nebo přijde na řadu zrušení Benešových dekretů, o něž usiluje Sudetoněmecké krajanské sdružení od samého počátku svého vzniku? Ani bych se tomu nedivil, rektálních alpinistů máme u korýtek kde se rozhoduje žel dost.

Autor: 
Pavel Pilný
Zdroj: 
OV KSČM Praha 8