Měl bych návrh

9. 10. 2023

Také vážení čtenáři máte stejné pocity jako já, když sledujete jednání Parlamentu, že jde o žvanírnu, jak ji kdysi trefně nazval Andrej Babiš? Často hodiny a hodiny tlachání o ničem, nekonečné obstrukce mnohdy k malichernostem jen proto, že jsme to nepředložili my.  Hrubá síla vítězí. Nechybí vzájemné urážení se a už tu máme i fyzické napadání. Továrna na zákony, novely a novely novel. Ani špičkoví právníci se v tom již nevyznají, natož chudák občan. Zmetek vedle zmetku.  Ale „vyrábí“ se vesele dál a dál. Vedle toho se svítí, topí, zaměstnává se mohutný obslužný aparát pro poslance, z nich někteří se zviditelnili za čtyři roky jen tím, když vkládají kartu do hlasovacího zařízení. Prý čtyři miliony denně stojí ten špás. Přitom přínos konání zákonodárců je často pofidérní. Významnou položkou jsou štědré platy pro vedení Sněmovny, příplatky za vedení výborů, podvýborů, včetně nemalých náhrad a různých příspěvků. K tomu miliónové výdaje na zahraniční cesty, z nichž některé destruují to, co se po léta pracně budovalo, jiné jsou spíše výlety do exotických krajin. Tohle všechno daňoví poplatníci platí. Vedle toho mají mnozí poslanci funkce ve vlastních stranách, v samosprávách, sedí ve správních radách podniků a institucích. To vše stíhají a vykonávají za nemalé finance souběžně s mandátem poslance. Prostě supermani a supermanky. Měl bych návrh, jak stav změnit a ušetřit. V době, kdy od škrtů je hrot tužky rozpálený do běla a daně kosí nemilosrdně i zdravé kusy, pojďme snížit počet poslanců na polovinu. Dejme jim průměrný měsíční plat + náhrady. Poslanec na plný úvazek. Žádné pospojování funkcí s ministerskými posty ani nikde jinde. Přijměme taková opatření, kdy Sněmovna bude jednat maximálně dva dny v měsíci. Za kvalitu předkládaných materiálů je primárně odpovědná vláda. Někdy až zcestné návrhy poslanců jen zákonodárný proces komplikují. Zrušme Senát, který vznikl původně jako odkladiště neúspěšných politiků a v mnohém tato praxe přetrvává dosud. Jsem přesvědčen, že se efekt dostaví, a to i v tom, že se k takto notně očesanému krmelci pohrne méně zájemců a uplatní se jen ti, kteří chtějí pro své voliče skutečně pracovat a něco vykonat.

Už slyším že to nejde, že si kapři sami rybník nevypustí. Ale je-li vůle, je i cesta.

Autor: 
Pavel Pilný
Zdroj: 
OV KSČM Praha 8