9. května v Den osvobození

12. 5. 2023

uspořádal obvodní výbor KSČM v Praze 8 tradiční pietní shromáždění na Kobyliské střelnici. Sešli jsme se zde v důstojném počtu a po krátkých projevech s. V. Kopala a s. P. Balvína položili účastníci květiny u pamětních desek se jmény zavražděných vlastenců. Tváří v tvář majestátu smrti si jistě všichni uvědomili tragiku dnešní doby a nebezpečí, které lidem hrozí, protože vláda, místo aby chránila své občany, stala se jednou z nejmilitantnějších v Evropě.

Naši členové přinesli květiny a kytice šeříků i na další vzpomínkové akce pořádané KSČM v Praze: na náměstí Kinských v místě, kde od roku 1945 stál na podstavci tank s číslem 23 jako památník osvobození Prahy Rudou armádou, a na pohřebišti rudoarmějců na Olšanských hřbitovech.

Fotogalerie

Autor: 
V. Kopal, H. Sovová
Zdroj: 
OV KSČM Praha 8