Naši zastupitelé

předseda klubu zastupitelů KSČM
předseda Kontrolního výboru RMČ
předseda Komise pro bezpečnost
členka komise
člen komise