Technické služby: ano i ne

8. 10. 2017

Chtěli byste, aby údržbu komunikací a zeleně zajišťoval úřad MČ zřízením vlastních ,, technických služeb"? (Otázku do Fóra měsíčníku Osmička položila KSČM)

Po jarních problémech s travní sečí jsem se započal zabývat myšlenkou na zřízení Technických služeb MČ. Je to cesta správná? Posuďte sami. Na jedné straně je letošní selhání vítěze výběrového řízení znepříjemňující občanům život, na druhé straně se nabízí vše řešit vlastními zdroji. Nejprve je ale třeba se ale ptát: Má Městská část Praha 8 finance na to vše řešit pouze vlastními silami ? Odpověď by mohl dát ekonomický rozbor, analýza efektivnosti a porovnání nákladovosti obou variant.

Pro použití outsourcingu služeb, tedy dnešního způsobu seče, hovoří jeho jednoduchost. Neexistují problémy s technikou, servisem či obnovou, neexistují ani problémy s lidmi. Proti němu však stojí reálné riziko selhání externího dodavatele služby. A v otázce travní seče je toto obzvláště palčivé. Pro Technické služby (TS) hovoří jeho operativnost. Proti stojí nutnost vybudovat jejich hospodářskou nadstavbu, určité řídící složky. Též související péče o strojový park rozhodně není maličkost.

Jak se tedy rozhodnout? Primárně musí bezpochyby hovořit čísla. Ale není řešení formou TS krokem zpět? Je vůbec v silách MČ podnik efektivně řídit? Nemám jasnou odpověď. Přikláněl bych se ale k alternativě provádět seče velkých ploch formou outsourcingu služby a ten kombinovat s rozšířením stávající technické čety MČ. Ta by operativně odstraňovala případné dílčí problémy. A může být efektivně využita nejen na travní seče, ale též na úklid listí, posyp chodníků či následný úklid po něm atd. Otázku nevnímám jako politickou, a proto zde není na místě žádná ideologie. Životní prostředí je přeci věcí nás všech, bez rozdílu. Ale odpověď na tyto otázky nám dá pouze pečlivá analýza variant.

Autor: 
Vladislav Kopal, zastupitel za KSČM
Zdroj: 
Obvodní výbor KSČM