hledání

Kontakt

OV KSČM Praha 8
Světova 15
180 00 Praha 8 - Libeň

tel:725 646 008

     734 430 327

email: ov.praha8@kscm.cz

 

 

 Náš kanál na YOUTUBE:

 

youtube

 

Statistika návštěvnosti

Naše webové stránky od 1. 10. 2008 navštívilo již 351 706 lidí.

 

KSČM na Praze 8Historie

Historie

1.5.1890 – od tohoto datumu se slaví Svátek práce
      1953 – zahájení vysílání Československé televize
2.5.1945 – dobytí Berlína, vztyčení sovětské vlajky na říšským sněmem
3.5.1645 – švédská vojska začala obléhat Brno – 30letá válka
4.5.1980 – zemř. Josip Broz Tito, jugoslávský prezident /*7.5.1892/
5.5.1945 – Květnové povstání českého lidu proti nacistům
6.5.1939 – převezení ostatků K.H.Máchy do Prahy- proti něm. Demonstrace
7.5.1945 – v Remeši podepsán protokol o bezpodmínečné kapitulaci Německa
8.5.1945 – osvobození Terezína sovětskou armádou
9.5.1945 – sovětská vojska osvobodila Prahu, konec II.světové války v Evropě
        1974 – zahájení provozu metra v Praze
10.5.1940 – začala bitva o Francii
11.5.2000 – počet obyvatel Indie dosáhl 1 miliardy
12.5.1743 – Marie Terezie korunována českou královnou
         1884 – Zemřel Bedřich Smetana, hud. skladatel /*2.3.1824/
13.5.1911 – Jan Kašpar podnikl první let z Pardubic do Prahy, počátek letectví
                       v českých zemích
14.5.1921 – 14-16.5.1921 založení KSČ v Praze – Karlíně
          1948 – vznik státu Izrael
          1955 – podepsána Varšavská smlouva
15.5.1880 - * Jan Štursa, český sochař, /zemř.2.5.1925/
16.5.1868 – položen základní kámen Národního divadla
17.5.1944 - v Ravensbruku zemřela Milena Jesenská,novinářka /*10.8.1896/
18.5.1923 – zahájení pravidelného vysílaní Čs. rozhlasu z Prahy-Kbel
19.5.1958 – zemřela Marie Pujmanová, spisovatelka /*8.6.1893/
20.5.1938 – 1. mobilizace Československé branné moci proti hrozícímu nacismu
21.5.1818 – vypukla Rumburská vzpoura
          1973 – ve věku 76let zemřel Ivan Štěpanovič Koněv,sovětský maršál
22.5.1905 - * Vilém Závada, básník a spisovatel /zemř. 30.11.1982/
23.5.1618 – Druhá pražská defenestrace, Vilém Slavata z Chlumu, Jan Bořita z
                          Martinic a Filip Fabricius, byly vyhozeni z okna Pražského hradu
24.5.1905 – *Michail Alexandrovič Šolochov, ruský spisovatel /zemř.1997/
25.5.1928 - * Jiřina Švorcová,herečka a politička /zemř. 8.8.2011/
26.5.1900 - * Vítězslav Nezval, český básník / zemř. 6.4.1958/
27.5.1942 – spáchán atentát na R. Heydricha, počátek represí proti národu
28.5.1871 – poražena Pařížská komuna
29.5.1975 – Ludvík Svoboda zbaven ze zdravotních důvodů funkce prezidenta
                        ČSSR
30.5.1434 – bitva u Lipan
31.5.1902 - *Viliam Široký politik, předseda čs. vlády /zemř. 6.10.1971/

© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena