hledání

Kontakt

OV KSČM Praha 8
Světova 15
180 00 Praha 8 - Libeň

tel:725 646 008

     734 430 327

email: ov.praha8@kscm.cz

 

 

 Náš kanál na YOUTUBE:

 

youtube

 

Statistika návštěvnosti

Naše webové stránky od 1. 10. 2008 navštívilo již 351 706 lidí.

 

Kdo jsme

Komunistická strany Čech a Moravy je demokratickou politickou stranou působící podle zákona. Pro svém označení používá zkratku KSČM. Naším cílem je socialismus, demokratická společnost svobodných, rovnoprávných občanů, společnost politicky a hospodářsky pluralitní, postavená na maximální občanské samosprávě, prosperující a sociálně spravedlivá, pečující o zachování a zlepšování životního prostředí, zabezpečující lidem důstojnou životní úroveň a prosazující bezpečnost a mír.

Obvodní organizace KSČM v Praze 8 je jednou z 10 územních organizací působících v Praze. Zahrnuje území Karlína, Libně, Kobylis, Ďáblic, Střížkova,Bohnic, Čimic, Troje, Chaber a Březiněvsi. Nejvyšším orgánem obvodní organizace je Obvodní konference KSČM, která posuzuje zásadní otázky stranické práce daného území. Schází se zpravidla jedenkrát za dva roky. Obvodní konference volí Obvodní výbor KSČM (OV KSČM), který řídí a koordinuje činnost všech Základních organizací KSČM v uvedené územní působnosti.

© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena