hledání

Akce

 
V Bruselu
Návštěva Bruselu s Jiřím Mašťálkou, 2016. Celou fotogalerii naleznete zde.
 
Pamětní deska
Pietní akt na Kobyliské střelnici, 2016. Celou fotogalerii naleznete zde.
 
před úřadem MČ Praha 8
Slavnost Haló novin, 2015. Letos 25 let Haló novin. Celou fotogalerii naleznete zde.
 
před úřadem MČ Praha 8
Návštěva delegace ze slovenské Prahy a dalších obcí okr. Lučenec. Celou fotogalerii naleznete zde.
 
památník
Zájezd OV KSČM Praha 8 do Dachau a Mnichova, 2015. Celou fotogalerii naleznete zde.
 
V. Filip
70 let vítězství nad fašismem, pietní akt na Olšanských hřbitovech 9. května 2015. Celou fotogalerii naleznete zde.
 
1. Máj
1. MÁJ 2015. Celou fotogalerii naleznete zde.
 
Budéva EP
Demonstrace proti americkému vojenskému konvoji, Václavské náměstí, 28. 3. 2015. Celou fotogalerii naleznete zde.
 
Budéva EP
Návštěva Evropského parlamentu s ing. Kohlíčkem. Celou fotogalerii naleznete zde.
 
mdž
MDŽ 2014. Celou fotogalerii naleznete zde.
 
konference
Obvodní konference 2013. Celou fotogalerii naleznete zde.

Kontakt

OV KSČM Praha 8
Světova 474/8
180 00 Praha 8 - Libeň

tel:725 646 008

     734 430 327

email: ov.praha8@kscm.cz

 

 

 Náš kanál na YOUTUBE:

 

youtube

 

Statistika návštěvnosti

Naše webové stránky od 1. 10. 2008 navštívilo již 351 706 lidí.

 

KSČM na Praze 8Koktejl

Koktejl

Pohled do života osmadvacátníka (1)
autor: Jiří Kaše, KSČM Praha 8

3. OBDOBÍ PROTEKTORÁTU

Okleštěná republika nemohla skončit jinak, než jak skončit musela. Dlouhodobě připravovaná okupace republiky |Hitlerem se uskutečnila 15. března 1939. Ten den nás učitelé ve škole upozorňovali, abychom šli ze školy rovnou domů. Na náměstí v Brodě stála kolona aut, motocyklů i obrněných transportérů okupační armády. Všude byl mrazivý klid, který však nebyl způsoben sněhem v ten den padajícím. Nikdo si vojáků nevšímal a ti se všichni vrhli na obchody a hostince. Díky tomu, že Hitler stanovil kurs koruny k marce 1 : 10, bylo všechno zboží v obchodech vykoupeno během dopoledne. V cukrárně se nákup prováděl tak, že voják ukázal na celé plato dortů, které si odnášel. U řezníka si nechali mlít maso s rohlíky a po okořenění jedli syrové. O pivu v hostincích ani nemluvě. Chovali se přesně jako dobyvatelé, což snad lze i pochopit. Horší – a předzvěst toho co nás čeká – bylo vyvěšení vyhlášky: „Roskas pro obyvatelstvo“. Zřejmě dílo nějakého sudeťáka s těmi nejnemožnějšími češtinářskými chybami, které jsme chápali jako ponížení a urážku jazyka i národa.

Bohužel vše se vyplnilo a okupace Německem stála náš stát 360 000 obětí. Netřeba připomínat Lidice, Ležáky a dlouhé seznamy popravených lidí, které byly vyvěšovány na ulicích tu pro schvalování atentátu na zastupujícího říšského protektora, či pro činnost poškozující říši, nebo jen maličkosti nelíbící se zástupcům „ Herenfolku“. Stále vzpomínám na text kartičky, která musela být vyvěšena na radiopřijímačích: „ Pamatuj, pamatuj, že poslouchání zahraničního rozhlasu je zakázáno a trestá se káznicí, nebo i smrtí.“ Vžilo se v té souvislosti mezi lidmi, kteří se znali toto rčení: Poslouchám Kromě-říš.“


→ celý článek
Pohled do života osmadvacátníka (1)
autor: Jiří Kašezdroj: KSČM Praha 8

2. OBDOBÍ PRVNÍ REPUBLIKY

Při úvahách o tom co určuje, nebo formuje postoje a přesvědčení lidí v životě, se můžeme úspěšně přít. Narodí se každý s daným postojem v budoucnosti? Je dáno kupříkladu to, zda člověk bude fandit Spartě nebo Slavii? Či je předurčen k roli bouřliváka, revolucionáře, hrdiny nebo padoucha podle doby, kdy se narodil či byl počat? Je dán tím, v jaké rodině se narodí, zda bude žít v bohatství či naopak se narodí do chudých poměrů a bude živořit?

Je jasné, že hlavní roli v životních postojích či jejich změnách ovlivňuje průběh vlastního života – vlastní zkušenosti a poznání.

Jak se tedy rodí či postupně se formuje člověk bojující za práva neprivilegovaných – za život bez věčných obav o práci a tím možnost uživit vlastní rodinu, aby děti nepoznaly hlad, nedostatek prostředků k vlastnímu rozvoji. Aby člověk nebyl donucen prodávat svou práci za ponižujících podmínek někdy i za almužnu umožňující pouhé přežití.


→ celý článek
Pohled do života osmadvacátníka (1)
autor: Jiří K a š ezdroj: KSČM Praha 8

1. ÚVOD

Co donutí 81letého člověka k tomu, aby vzal papír a začal sepisovat své vzpomínky. Není to jen fakt, že své dětství prožil v těžké hospodářské krizi 30 let minulého století, nezapomenutelný mnichovský diktát a zradu spojenců i těžké období německého Protektorátu. Je to i ohromný rozmach Československa v poválečném období i skutečnost, že dělník jako tvůrce všech hodnot již nebyl nucen prodávat svou pracovní sílu za ponižujících podmínek. Nebylo statkářů, továrníků, spekulantů, kteří si přisvojovali výsledky jejich práce.

Dnes, kdy se kontrarevoluce zradou chopila své příležitosti a hrdě se hlásí k nově vytvořené vrstvě milionářů, miliardářů a zbohatlíků není na tom dost a ještě přepisují dějiny podle svých potřeb. Tak jako každá společnost i ta minulá, měla jistě své problémy, které mohla a uměla řešit. V porovnání s problémy, které nastolila současná moc, to však byly pouhé maličkosti. Samozřejmě se děly i skutečnosti, které se dít neměly a kterých je třeba se v budoucnosti vyvarovat.


→ celý článek
Kočičí smaženice
autor: Zdeněk Nagovský, bývalý četař PS
Nevím, zda čtenáři znají můj před lety již publikovaný příběh s názvem „Kočička“, jehož hrdinou bylo malé koťátko chované napůl potají na rotě pohraniční stráže v Železné v polovině osmdesátých let, kde jsem v té době vojákoval. Pokud ne, nevadí. Pro úplnost dodám, že to malé zvíře bylo nejen velmi nadaným lovcem, ale rovněž věrným domácím mazlíčkem s talentem pro různá zvířecí alotria. Navíc bylo známo svou až neuvěřitelnou mlsotou. K pití vyžadovalo zásadně plnotučné mléko, lépe však sladké kondenzované. Nad poctivou psí konzervou práskalo vztekle vousisky tak, že jste měli pocit, že vám v nejbližší chvíli zatne své ostré drápy do obličeje. Krmeno bylo tedy různými pochutinami: Zvláště oblíbenými restovanými játry na slanině či smaženými řízky. Ani pečené filé nebylo k zahození. Jelikož však celkem poctivě lovilo myši (které ovšem nejedlo, ale pouze ukazovalo), bylo bráno naší třicetičlennou posádkou za prvek k životu jednotky potřebný. Co však bylo zvláštní, chutnala naší kočičce houbová smaženice. Člověk si řekne: Pcha, houby-vždyť obsahují jen trochu chitinu a vody. Nu dobře, ale do porce zmíněné smaženice je třeba započíst i lžíci sádla a vejce. Tyto ingredience zvířecí chuti a žaludku zase až tak neodporují. Zvláště, pokud se jedná o sádlo z domácího, na rotě chovaného pašíka a o vejce od slepic rovněž z vlastního chovu. Anebo vyšmelené s místními výrostky za nějaký ten odznak nebo nábojnici.

→ celý článek
Povídka z pohraničí
autor: Zdeněk Nagovský

Věnováno zesnulým přátelům G.K. z Mikulovic u Mostu a vlčákovi Gilovi.

   Ne, že by snad děd Hanes byl úplně bezruký. Během války přišel jen o jednu ze svých horních končetin, ale zato v místě nad loktem. Zbývající pahýl mu tedy byl naprosto k ničemu. Snad kdysi, když byl mladý, nosil protézu skrytu rukávem kabátu či saka s vyčuhující černou koženou rukavicí. Ale spíše ne. Ostatně, nebyl mezi svými jediný, kdo ztratil ve válce nějakou tu končetinu, či jinou, významnější, část těla.

   Hlavní hrdina příběhu, bývalý sedlář z Nové vsi, dříve Neudorfu je už na pravdě boží. Stejně tak i můj bývalý kolega, který mi tohoto zajímavého muže kdysi představil. Urostlý německý ovčák Gil, kterého jsem vypiplal od ukňouraného štěněte až k prestižnímu policejnímu psu spí svým věčným psím spánkem na zahradě mého domu. Dovolte mi zavzpomínat, na mé kamarády tak, jak mi zůstali v paměti z doby, kdy jsem opět, tentokrát již v „novém“ režimu, sloužil na státní hranici. 


→ celý článek
© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena