hledání

Kontakt

OV KSČM Praha 8
Světova 15
180 00 Praha 8 - Libeň

tel:725 646 008

     734 430 327

email: ov.praha8@kscm.cz

 

 

 Náš kanál na YOUTUBE:

 

youtube

 

Statistika návštěvnosti

Naše webové stránky od 1. 10. 2008 navštívilo již 351 706 lidí.

 

KSČM na Praze 8Koktejl

Koktejl

Vážení příznivci stránek KSČM.

Stránky politické strany se ne vždy musí věnovat pouze politice. Politiku sice vnímáme jako segment lidské činnosti, která zásadním způsobem ovlivňuje naše životy. Ale nejen politikou živ je člověk. Proto bych chtěl na stánky vnášet i témata neformální. Jak ? V periodě cca tří týdnů budu uvádět zajímavosti ze světa automobilů, automobilní techniky a motoristických novinek pod názvem

Motoristický kaleidoskop Vládi Kopala.

Zaujme-li Vás jeho obsah, budu potěšen a rubrika se může stát běžnou součástí našich stránek.


Vláďa Kopal , předseda KV ZMČ Praha 8 a zastupitel
Pohled do života osmadvacátníka (1)
autor: Jiří Kašezdroj: KSČM Praha 8

1. ÚVOD

Co donutí 81letého člověka k tomu, aby vzal papír a začal sepisovat své vzpomínky. Není to jen fakt, že své dětství prožil v těžké hospodářské krizi 30 let minulého století, nezapomenutelný mnichovský diktát a zradu spojenců i těžké období německého Protektorátu. Je to i ohromný rozmach Československa v poválečném období i skutečnost, že dělník jako tvůrce všech hodnot již nebyl nucen prodávat svou pracovní sílu za ponižujících podmínek. Nebylo statkářů, továrníků, spekulantů, kteří si přisvojovali výsledky jejich práce.

Dnes, kdy se kontrarevoluce zradou chopila své příležitosti a hrdě se hlásí k nově vytvořené vrstvě milionářů, miliardářů a zbohatlíků není na tom dost a ještě přepisují dějiny podle svých potřeb. Tak jako každá společnost i ta minulá, měla jistě své problémy, které mohla a uměla řešit. V porovnání s problémy, které nastolila současná moc, to však byly pouhé maličkosti. Samozřejmě se děly i skutečnosti, které se dít neměly a kterých je třeba se v budoucnosti vyvarovat.


→ celý článek
Pohled do života osmadvacátníka (1)
autor: Jiří Kašezdroj: KSČM Praha 8

2. OBDOBÍ PRVNÍ REPUBLIKY

Při úvahách o tom co určuje, nebo formuje postoje a přesvědčení lidí v životě, se můžeme úspěšně přít. Narodí se každý s daným postojem v budoucnosti? Je dáno kupříkladu to, zda člověk bude fandit Spartě nebo Slavii? Či je předurčen k roli bouřliváka, revolucionáře, hrdiny nebo padoucha podle doby, kdy se narodil či byl počat? Je dán tím, v jaké rodině se narodí, zda bude žít v bohatství či naopak se narodí do chudých poměrů a bude živořit?

Je jasné, že hlavní roli v životních postojích či jejich změnách ovlivňuje průběh vlastního života – vlastní zkušenosti a poznání.

Jak se tedy rodí či postupně se formuje člověk bojující za práva neprivilegovaných – za život bez věčných obav o práci a tím možnost uživit vlastní rodinu, aby děti nepoznaly hlad, nedostatek prostředků k vlastnímu rozvoji. Aby člověk nebyl donucen prodávat svou práci za ponižujících podmínek někdy i za almužnu umožňující pouhé přežití.


→ celý článek
Pohled do života osmadvacátníka (1)
autor: Jiří Kaše, KSČM Praha 8

3. OBDOBÍ PROTEKTORÁTU

Okleštěná republika nemohla skončit jinak, než jak skončit musela. Dlouhodobě připravovaná okupace republiky |Hitlerem se uskutečnila 15. března 1939. Ten den nás učitelé ve škole upozorňovali, abychom šli ze školy rovnou domů. Na náměstí v Brodě stála kolona aut, motocyklů i obrněných transportérů okupační armády. Všude byl mrazivý klid, který však nebyl způsoben sněhem v ten den padajícím. Nikdo si vojáků nevšímal a ti se všichni vrhli na obchody a hostince. Díky tomu, že Hitler stanovil kurs koruny k marce 1 : 10, bylo všechno zboží v obchodech vykoupeno během dopoledne. V cukrárně se nákup prováděl tak, že voják ukázal na celé plato dortů, které si odnášel. U řezníka si nechali mlít maso s rohlíky a po okořenění jedli syrové. O pivu v hostincích ani nemluvě. Chovali se přesně jako dobyvatelé, což snad lze i pochopit. Horší – a předzvěst toho co nás čeká – bylo vyvěšení vyhlášky: „Roskas pro obyvatelstvo“. Zřejmě dílo nějakého sudeťáka s těmi nejnemožnějšími češtinářskými chybami, které jsme chápali jako ponížení a urážku jazyka i národa.

Bohužel vše se vyplnilo a okupace Německem stála náš stát 360 000 obětí. Netřeba připomínat Lidice, Ležáky a dlouhé seznamy popravených lidí, které byly vyvěšovány na ulicích tu pro schvalování atentátu na zastupujícího říšského protektora, či pro činnost poškozující říši, nebo jen maličkosti nelíbící se zástupcům „ Herenfolku“. Stále vzpomínám na text kartičky, která musela být vyvěšena na radiopřijímačích: „ Pamatuj, pamatuj, že poslouchání zahraničního rozhlasu je zakázáno a trestá se káznicí, nebo i smrtí.“ Vžilo se v té souvislosti mezi lidmi, kteří se znali toto rčení: Poslouchám Kromě-říš.“


→ celý článek
© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena