hledání

KSČM na Praze 8Naše činnost

Naše činnost

autor: P. Vilím

Hlavními úkoly bylo zhodnocení práce od minulé konference a podání návrhů na kandidáty pro letošní volby do Poslanecké sněmovny. Práce OV KSČM byla hodnocena vcelku kladně, až na výjimky, kde se nám stále nedaří přijímání nových členů. Toto ovšem není problém jenom Prahy 8, ale i dalších OV.

Jednání ONK preferuje pro volby jako vedoucího kandidáta s. Vladislava Kopala. Z návrhů vzešlých z členských schůzí bylo dále doporučeno ještě 7 dalších soudruhů jak z Praha 8, tak i z jiných obvodů.

Padla však i kritická hodnocení volebních tezí. Podle některých názorů jsou příliš rozvláčná a svým způsobem nic co by přitáhlo voliče. Hesla musí být krátká a jasná, Jinak hrozí, že ve volbách ztratíme zrovna tak jako ve volbách krajských a to si nemůžeme jako strana pro lidi dovolit. Proto konference doporučila delegátům na KNK preferovat právě kandidáty vzešlé z naší konference. Přítomní kladně hodnotili i práci zastupitelů na MČ Praha 8, kde
naši zastupitelé vykonávají práci jako předsedové Komise pro bezpečnost a Kontrolního výboru. V zastupitelstvu MČ Praha 8 máme 5 zastupitelů, což je nejvíce v Praze.

Při jednání byly potvrzeny současné orgány OV, až na jednu výjimku, kdy poměrně mladý soudruh, který se přestěhoval mimo Prahu zůstal členem naší organizace přestal aktivně pracovat.

Přejeme KNK aby navrhla do PS PČR za Prahu takové kandidáty, kteří změní poměr zastoupení poslanců za KSČM za Prahu.

© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena