hledání

Kontakt

OV KSČM Praha 8
Světova 15
180 00 Praha 8 - Libeň

tel:725 646 008

     734 430 327

email: ov.praha8@kscm.cz

 

 

 Náš kanál na YOUTUBE:

 

youtube

 

Statistika návštěvnosti

Naše webové stránky od 1. 10. 2008 navštívilo již 351 706 lidí.

 

KSČM na Praze 8Naše činnost

Naše činnost


 V pondělí 29.května 2017 se na rohu Lublaňské ulice konal první předvolební mítink KSČM. S občany zde diskutovali kandidáti do sněmovny, přední straničtí funkcionáři, aktivisté, a to nejen o volebním programu KSČM pro rok 2017, ale též o postojích k otázkám současné politiky, rozvoje Prahy a zahraničně-politické situace. Stranou nezůstala ani problematika sociální, sociálnch bytů , vývoj důchodů a řada dalších témat. Diskutující poukazovali na bezpáteřnost pravicových stran, které před volbami pokrytecky voličům slibují citlivou sociální politiku, růst důchodů a lepší podmínky mladých rodin. Po jejich ošálení je v průběhu volebního období postihne „selektivní ztráta paměti“. A beránek se zase změní zpět ve vlka… Sliby – chyby.
Akci pořádal OV KSČM Praha 2 ve spolupráci s KV KSČM Praha. Moderátorské taktovky se ujal RNDr. Macek. V blocích vystoupili ss. Dolejš, Semelová, Skála, Šimůnek, Kopal, Bouda, Blažko a další. Rozdávány byly HaNo a Zpravodaj z Prahy 2. Akce se obešla bez incidentů, pominu-li projev jednoho „ takydemokrata“, který si plivnutím na petiční stůl ( petice proti jaderným zbraním a jaderné hrozbě ) ulevil své frustraci.
Jak jsem vnímal akci jako celek? Nemohu si odpustit stručné zhodnocení. Moderování mítinku bylo na jedničku, úroveň vystoupení rovněž. A protože je nedobré, když politická strana ztratí schopnost sebereflexe, uvedu i známky snížené. . Tuto bych dal za absenci náhradních baterií do mikrofonů ( zvuková technika přestala fungovat), dále za vizuální podobu stánku (transparent v průčelí zdařile ukrýval lidi v něm stojící ), transparenty působily amatérsky a nesourodě. Stánek jako celek působil upachtěně a graficky zastarale. Domnívám se, že v čase povrchnosti, kdy mnohdy forma je nadřazena obsahu, bychom měli i této stránce prezentace KSČM věnovat svou pozornost.
A jako člena KSČM na Praze 8 mě poněkud zamrzelo, že se k nám, při nákupu a zdobení cihly ( v rámci akce Cihla – zázemí pro mentálně postižené ), nikdo z přítomných nepřidal. Při vhodné režii záznamu, by toto gesto mělo značnou mediální sílu.

Vladislav Kopal, zastupitel a předseda KV ZMČ Praha 8

V roce 2018 končí na více základních školách funkční období ředitelů. Rada je může ve funkci potvrdit nebo vypsat na jejich místo konkurs. Jaké jsou zkušenosti s konkursem na místo ředitele, jsme se mohli přesvědčit v minulém i v letošním roce. Na volné místo na ZŠ Glowackého byl v konkursním řízení vybrán pouze jeden vhodný uchazeč. Ten svým vystupováním, koncepcí rozvoje školy a názory na školství kladně zaujal i členy komise, kterou pro otázky školství zřizuje Rada městské části. Jiného názoru byl ale pan radní Fichtner, který prosadil nové konkursní řízení.
V letošní m roce byl vypsán konkurs na místo ředitele Základní školy Palmovka. Do konkursního řízení se přihlásila jen jedna uchazečka, která nebyla konkursní komisí schválena. A je tedy vypsán další konkurs.
A kde je tedy záruka, že v příštím roce se najde najednou deset vhodných adeptů na velmi důležitou funkci ředitele základní školy? Je možné kvalitně připravit konkursní řízení na několika školách současně? Nebylo by vhodnější zhodnotit práci stávajících ředitelů a na základě hodnocení jejich práce rozhodnout? Je nějaký přehled o dobré práci ředitele ve výchovně vzdělávací funkci školy?
Délka 6 let ve funkci ředitele je z manažerského hlediska vhodná pouze v určitých odvětvích. Ve specifickém prostředí vzdělávání je zcela nedostatečná, to potvrzují i odborníci v oblasti školského managementu. Ředitelé škol jsou pak krátkým funkčním obdobím zcela demotivováni. Městská část se tak může připravit o zkušené, zralé osobnosti se zájmem o práci.


                                                                                                                                        Václav Votruba
                                                                                                                                    člen Komise pro školství

 


autor: P. Vilím

V sídle Obvodního výboru KSČM Praha 8 proběhla 9.3.2017 oslava MDŽ.
Tento významný svátek připomíná stávku newyorských švadlen za volební právo žen v roce 1908 a byl ustanoven OSN.
Pro přítomné bylo připraveno drobné občerstvení, které ale nebylo tím hlavním. Předseda OV poděkoval přítomným ženám za práci ve prospěch nejen v naší obvodní organizaci, ale i za působení v místě bydliště a jiných organizacích. Toto setkání má především přispět k výměně poznatků a zkušeností z práce mezi lidmi. Vždyť kde jinde je místo, kde se nerušeně bavit o problémech žen než na půdě KSČM. Přítomným ženám byl předán za práci rudý karafiát a připraveno malé pohoštění

 
Obvodní výbor KSČM Praha 8 přeje všem ženám hodně zdraví a těší se další shledání.


© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena