hledání

Kontakt

OV KSČM Praha 8
Světova 15
180 00 Praha 8 - Libeň

tel:725 646 008

     734 430 327

email: ov.praha8@kscm.cz

 

 

 Náš kanál na YOUTUBE:

 

youtube

 

Statistika návštěvnosti

Naše webové stránky od 1. 10. 2008 navštívilo již 351 706 lidí.

 

KSČM na Praze 8Naše činnost

Naše činnost

Pietní akt
autor: Petr Vilím
Na Kobyliské střelnici se 9.5. uskutečnil pietní akt k 72. výročí konce světové války a osvobození Československa od fašismu. Aktu se zúčastnili první místopředseda ÚV KSČM s. Petr Šimůnek, tajemník KV KSČM Viktor Pázler.
Projev přednesl člen Svazu bojovníků za svobodu plk vv Vykydal, který připomenul historii památníku Kobyliská střelnice,
Přítomní uctili památku vlastenců a bojovníků zavražděných v době druhé světové války fašisty položením květin k pamětním deskám.

autor: P. Vilím

V sídle Obvodního výboru KSČM Praha 8 proběhla 9.3.2017 oslava MDŽ.
Tento významný svátek připomíná stávku newyorských švadlen za volební právo žen v roce 1908 a byl ustanoven OSN.
Pro přítomné bylo připraveno drobné občerstvení, které ale nebylo tím hlavním. Předseda OV poděkoval přítomným ženám za práci ve prospěch nejen v naší obvodní organizaci, ale i za působení v místě bydliště a jiných organizacích. Toto setkání má především přispět k výměně poznatků a zkušeností z práce mezi lidmi. Vždyť kde jinde je místo, kde se nerušeně bavit o problémech žen než na půdě KSČM. Přítomným ženám byl předán za práci rudý karafiát a připraveno malé pohoštění

 
Obvodní výbor KSČM Praha 8 přeje všem ženám hodně zdraví a těší se další shledání.


autor: P. Vilím

Hlavními úkoly bylo zhodnocení práce od minulé konference a podání návrhů na kandidáty pro letošní volby do Poslanecké sněmovny. Práce OV KSČM byla hodnocena vcelku kladně, až na výjimky, kde se nám stále nedaří přijímání nových členů. Toto ovšem není problém jenom Prahy 8, ale i dalších OV.

Jednání ONK preferuje pro volby jako vedoucího kandidáta s. Vladislava Kopala. Z návrhů vzešlých z členských schůzí bylo dále doporučeno ještě 7 dalších soudruhů jak z Praha 8, tak i z jiných obvodů.

Padla však i kritická hodnocení volebních tezí. Podle některých názorů jsou příliš rozvláčná a svým způsobem nic co by přitáhlo voliče. Hesla musí být krátká a jasná, Jinak hrozí, že ve volbách ztratíme zrovna tak jako ve volbách krajských a to si nemůžeme jako strana pro lidi dovolit. Proto konference doporučila delegátům na KNK preferovat právě kandidáty vzešlé z naší konference. Přítomní kladně hodnotili i práci zastupitelů na MČ Praha 8, kde
naši zastupitelé vykonávají práci jako předsedové Komise pro bezpečnost a Kontrolního výboru. V zastupitelstvu MČ Praha 8 máme 5 zastupitelů, což je nejvíce v Praze.

Při jednání byly potvrzeny současné orgány OV, až na jednu výjimku, kdy poměrně mladý soudruh, který se přestěhoval mimo Prahu zůstal členem naší organizace přestal aktivně pracovat.

Přejeme KNK aby navrhla do PS PČR za Prahu takové kandidáty, kteří změní poměr zastoupení poslanců za KSČM za Prahu.

© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena