hledání

Akce

 
V Bruselu
Návštěva Bruselu s Jiřím Mašťálkou, 2016. Celou fotogalerii naleznete zde.
 
Pamětní deska
Pietní akt na Kobyliské střelnici, 2016. Celou fotogalerii naleznete zde.
 
před úřadem MČ Praha 8
Slavnost Haló novin, 2015. Letos 25 let Haló novin. Celou fotogalerii naleznete zde.
 
před úřadem MČ Praha 8
Návštěva delegace ze slovenské Prahy a dalších obcí okr. Lučenec. Celou fotogalerii naleznete zde.
 
památník
Zájezd OV KSČM Praha 8 do Dachau a Mnichova, 2015. Celou fotogalerii naleznete zde.
 
V. Filip
70 let vítězství nad fašismem, pietní akt na Olšanských hřbitovech 9. května 2015. Celou fotogalerii naleznete zde.
 
1. Máj
1. MÁJ 2015. Celou fotogalerii naleznete zde.
 
Budéva EP
Demonstrace proti americkému vojenskému konvoji, Václavské náměstí, 28. 3. 2015. Celou fotogalerii naleznete zde.
 
Budéva EP
Návštěva Evropského parlamentu s ing. Kohlíčkem. Celou fotogalerii naleznete zde.
 
mdž
MDŽ 2014. Celou fotogalerii naleznete zde.
 
konference
Obvodní konference 2013. Celou fotogalerii naleznete zde.

Kontakt

OV KSČM Praha 8
Světova 474/8
180 00 Praha 8 - Libeň

tel:725 646 008

     734 430 327

email: ov.praha8@kscm.cz

 

 

 Náš kanál na YOUTUBE:

 

youtube

 

Statistika návštěvnosti

Naše webové stránky od 1. 10. 2008 navštívilo již 351 706 lidí.

 

KSČM na Praze 8Naše činnost

Naše činnost


Hlavními úkoly bylo zhodnocení práce od minulé konference a podání návrhů na kandidáty pro letošní volby do Poslanecké sněmovny. Práce OV KSČM byla hodnocena vcelku kladně, až na výjimky, kde se nám stále nedaří přijímání nových členů. Toto ovšem není problém jenom Prahy 8, ale i dalších OV.

Jednání ONK preferuje pro volby jako vedoucího kandidáta s. Vladislava Kopala. Z návrhů vzešlých z členských schůzí bylo dále doporučeno ještě 7 dalších soudruhů jak z Praha 8, tak i z jiných obvodů.

Padla však i kritická hodnocení volebních tezí. Podle některých názorů jsou příliš rozvláčná a svým způsobem nic co by přitáhlo voliče. Hesla musí být krátká a jasná, Jinak hrozí, že ve volbách ztratíme zrovna tak jako ve volbách krajských a to si nemůžeme jako strana pro lidi dovolit. Proto konference doporučila delegátům na KNK preferovat právě kandidáty vzešlé z naší konference. Přítomní kladně hodnotili i práci zastupitelů na MČ Praha 8, kde
naši zastupitelé vykonávají práci jako předsedové Komise pro bezpečnost a Kontrolního výboru. V zastupitelstvu MČ Praha 8 máme 5 zastupitelů, což je nejvíce v Praze.

Při jednání byly potvrzeny současné orgány OV, až na jednu výjimku, kdy poměrně mladý soudruh, který se přestěhoval mimo Prahu zůstal členem naší organizace přestal aktivně pracovat.

Přejeme KNK aby navrhla do PS PČR za Prahu takové kandidáty, kteří změní poměr zastoupení poslanců za KSČM za Prahu.

Obvodní výbor KSČM Prahy 8 děkuje všem našim příznivcům za podporu v roce 2016 a přeje příjemné prožití vánočních svátků. Do roku 2017 hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.

Pevně věříme ve vaši podporu při volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v příštím roce. Jen tak se dá změnit současný stav, který se mnohým oprávněně nelíbí.


V současné době probíhají Výroční nominační schůze ZO KSČM. Jejich úkolem je zhodnotit práci ZO od posledních výročních schůzí a navrhnout kandidáty pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu, které proběhnou na podzim příštího roku. Jedním z bodů schůzí je i zhodnocení práce OV a poslanců a připomínky k jejich práci. Schůze ZO posoudí i práci zastupitelů na MČ Praha 8.

Obec potřebuje nájemní byty
autor: Ing. František Beneš, CSc., člen Komise obecního majetku, KSČM

Obec má mj. vytvářet podmínky pro uspokojení potřeby bydlení pro své obyvatele. Prodej obecních bytů proto není programem, který KSČM obecně podporuje. Nejenže žádné byty nepřibývají, ale na bývalé nájemce se přenášejí i povinnosti, na které nejsou připraveni.
Přesto se mnozí dožadují, aby jim obec byty odprodala. Ani se nedivím. Stalo se módou sezóny nekriticky preferovat vlastnické bydlení. Jednostranně zvyšované nájemné v Praze třikrát překračuje náklady bytových družstev, atd. Zastupitelé, kteří rozhodují o prodeji obecního majetku, jsou před těžkou volbou, zvláště když už se velká část obecních bytů v Praze 8 prodala. Vědí, že nájemné je dnes již natolik ziskové, že se jeho výnos může použít do rozpočtu městské části. Nikdo už netvrdí, že by na nájemníky v obecních bytech doplácel.
Podle kvalifikovaných sociologických rozborů existuje ve společnosti kolem 15 % obyvatel, kteří potřebují pomoc státu či obcí při zajištění bydlení. Rozhodující roli by v tom mělo sehrávat nájemní bydlení v obecních bytech, rozptýlených po celém území města, aby nevznikala gheta či vyloučené lokality. To platí obecně, s výjimkou chráněného bydlení v domech s pečovatelskou službou, které je v Praze 8 dobře zajištěno.


→ celý článek
© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena