hledání

Akce

 
V Bruselu
Návštěva Bruselu s Jiřím Mašťálkou, 2016. Celou fotogalerii naleznete zde.
 
Pamětní deska
Pietní akt na Kobyliské střelnici, 2016. Celou fotogalerii naleznete zde.
 
před úřadem MČ Praha 8
Slavnost Haló novin, 2015. Letos 25 let Haló novin. Celou fotogalerii naleznete zde.
 
před úřadem MČ Praha 8
Návštěva delegace ze slovenské Prahy a dalších obcí okr. Lučenec. Celou fotogalerii naleznete zde.
 
památník
Zájezd OV KSČM Praha 8 do Dachau a Mnichova, 2015. Celou fotogalerii naleznete zde.
 
V. Filip
70 let vítězství nad fašismem, pietní akt na Olšanských hřbitovech 9. května 2015. Celou fotogalerii naleznete zde.
 
1. Máj
1. MÁJ 2015. Celou fotogalerii naleznete zde.
 
Budéva EP
Demonstrace proti americkému vojenskému konvoji, Václavské náměstí, 28. 3. 2015. Celou fotogalerii naleznete zde.
 
Budéva EP
Návštěva Evropského parlamentu s ing. Kohlíčkem. Celou fotogalerii naleznete zde.
 
mdž
MDŽ 2014. Celou fotogalerii naleznete zde.
 
konference
Obvodní konference 2013. Celou fotogalerii naleznete zde.

Kontakt

OV KSČM Praha 8
Světova 474/8
180 00 Praha 8 - Libeň

tel:725 646 008

     734 430 327

email: ov.praha8@kscm.cz

 

 

 Náš kanál na YOUTUBE:

 

youtube

 

Statistika návštěvnosti

Naše webové stránky od 1. 10. 2008 navštívilo již 351 706 lidí.

 

KSČM na Praze 8Pro vásPoradna

Poradna

Může majitel domu nějakým snadným způsobem zjistit, že nájemník má více bytů, a byl by to důvod k podání výpovědi?
Neznám způsob jak jednoduchým způsobem zjistit, zda nájemník má více nájemních bytů nebo bytů družstevních. Je ale poměrně snadné a pro každého (majitele domu) dostupné, aby prostřednictvím vyhledávací služby katastru nemovitostí zjistil, zda dotyčný nájemník (nebo např. jeho manžel) má nějakou nemovitost určenou k bydlení, tj. dům nebo i byt ve vlastnictví podle zákona č. 72/1994 Sb. kdekoliv na území ČR. Lze to snadno jediným dotazem z dálkového přístupu do informačního systému katastru nemovitostí. Takovou službu je možné předplatit nebo je možné se obrátit na nejbližší Katastrální úřad. Tento postup mohu doporučit např. obcím při udělování souhlasu s výměnou bytů nebo při přechodu nájmu, aby se zabránilo jedné ze spekulací při fiktivních výměnách. Po novele občanského zákoníku od roku 2006 dokonce platí, že k výpovědi z nájmu, pokud nájemník užívá bez zvláštního důvodu více bytů, není potřebný souhlas soudu. Pokud by se však nájemce obrátil na soud, pak bude záležet na posouzení, zda lze „spravedlivě požadovat, aby nájemce užíval jen jeden byt“.

Jsme členy SVJ a máme výhrady k obsahu prohlášení vlastníka a činnostem při správě domu. Zajímá nás, kdo je ten vlastník, který činí ze zákona prohlášení. Má celé prohlášení trvalou platnost?
Prohlášení vlastníka podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, vyhotoví vlastník budovy, ještě před tím, než se rozhodne pro převod jednotek (nejčastěji bytů) do vlastnictví. Musí mít písemnou formu a v § 4 zákona je stanoven i jeho povinný obsah. Prohlášení je povinnou přílohou návrhu na povolení vkladu práva (do katastru nemovitostí) na základě smlouvy o převodu vlastnictví první jednotky v domě. Musí ho tedy podepsat statutární orgán původního majitele domu. Prohlášení je jednorázovým aktem, který má ale platnost trvalou, až do doby, pokud není jeho obsah změněn. To je samozřejmě možné, o změněně však již rozhodují na shromáždění vlastníci jednotek podle svých podílů. Přitom platí, podle § 11 zákona, že k přijetí usnesení o každé změně účelu užívání stavby, o každé změně stavby (formou nástavby nebo přístavby) a o stavebních úpravách, při kterých se mění spoluvlastnické podíly, musí být souhlas všech vlastníků jednotek. Při stavebních úpravách beze změny podílů, při modernizaci a rekonstrukci postačí souhlas 75% vlastníků. Změny, které se týkají dalšího obsahu prohlášení (mj. pravidel pro přispívání na správu domu, včetně výběru správce), změny stanov nebo rozúčtování nákladů na služby na jednotlivé vlastníky je třeba souhlasu 75% vlastníků, přítomných na usnášeníschopném shromáždění.
© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena